Zdravstveni glasnik 2018, May, No. 7

Sadržaj
IPAK ZNANJE VRIJEDI
Miro Miljko
USPOREDBA KVALITETE ŽIVOTA I PSIHIČKIH SIMPTOMA U ONKOLOŠKIH PACIJENATA LIJEČENIH KEMOTERAPIJOM I ZRAČENJEM
Maria Franjić, Josip Mašković
USPOREDBA 3D TEHNIKE I DIGITALNE SUBTRAKCIJSKE ANGIOGRAFIJE U DETEKCIJI INTRAKRANIJALNIH ANEURIZMI I NJIHOVE LOKALIZACIJE
Darjan Franjić, Josip Mašković
ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST PACIJENATA KOJIMA JE ORDINIRANA PRETRAGA MAGNETNOM REZONANCOM
Martina Bagarić, Dragan Babić, Marko Pavlović
UČINKOVITOST TRAKCIJE U LIJEČENJU SPINALNIH RADIKULOPATIJA
Antonija Hrkać, Roberta Perković, Ivan Bagarić
KVALITETA ŽIVOTA ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE NA PODRUČJU LIVNA
Roberta Perković, Andrea Vlašić, Antonija Hrkać, Ivan Vasilj
NOVE SINTETIČKE (DIZAJNIRANE) DROGE
Shpend Haxhibeqiri, Valdete Haxhibeqiri 
MODELI, RAZINE I OBLICI KOMUNICIRANJA MEDICINSKOG OSOBLJA I PACIJENTA
Sandra Karabatić, Tanja Zovko, Latinka Basara
TEORIJE SESTRINSTVA I NJIHOVE PRIMJENE U SESTRINSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI
Boris Kovač 
BORBA ZA ŽIVOT (Ulomci iz romana)
Marina Kljajo-Radić 
GLAZBOM PROTIV STRESA
Danijela Bekavac, Stipan Dilber, Romana Babić