Zdravstveni glasnik 2020, May, No.11

Sadržaj
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE COVID-A 
Ivan Vasilj, Ivona Ljevak
LOKALNA ZNANSTVENA INFRASTRUKTURA U KONTEKSTU ZAŠTITE OD
PANDEMIJE COVID-19
Josip Šimić, Vajdana Tomić, Mladenka Vukojević
KAKO SE SAČUVATI OD STRESA ZA VRIJEME PANDEMIJE KORONOM
Dragan Babić, Mario Babić, Marina Ćurlin
POJAVNOST UPORABE PSIHOAKTIVNIH TVARI STUDENATA FAKULTETA
ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Josip Marić, Dragan Babić
KORONAROGRAFIJA KAO ELEKTIVNA METODA OTKRIVANJA BOLESTI
KORONARNIH ARTERIJA
Mirko Kolakušić, Monika Tomić
PROCJENA UČINKA KLASIČNE KINEZITERAPIJE I BOBATH KONCEPTA NA
RAZINU NEOVISNOSTI PACIJENATA S ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM
Azra Tojaga, Lejla Obradović Salčin, Vesna Miljanović Damjanović
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DOMU
ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
Matijana Jurišić, Andrea Vlašić, Ivan Bagarić
VAŽNOST PRAVILNE PREHRANE OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI
Ivana Vukić, Danijel Pravdić
ZNAČAJ KOMUNIKACIJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U PROMOCIJI CIJEPLJENJA
Marija Šantić, Ivana Čović
KOMORBIDITET DEPRESIJE I ANKSIOZNOSTI KAO ODREDNICE KVALITETE
ŽIVOTA U OBOLJELIH OD PARKINSONOVE BOLESTI I MULTIPLE SKLEROZE
Aida Šehanović, Emir Tupković, Dževdet Smajlović, Omer Ć. Ibrahimagić, Zikrija Dostović, Suljo Kunić, Zejneba Pašić
MEDICINA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH FRANJEVACA
OD 13. DO POČETKA 20. STOLJEĆA
Kaja Mandić, Petra Tomić
NASILJE PUTEM INTERNETA MEĐU ADOLESCENTIMA
Maja Batori, Marina Ćurlin, Dragan Babić