Zdravstveni glasnik 2020, November, No. 12

Sadržaj
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU: DVADESET
GODINA POSTOJANJA
Dragan Babić, Ivan Vasilj
ANKSIOZNOST PACIJENATA KOD PREGLEDA VIŠESLOJNOM
KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI LIVNO
Stipe Badrov, Dragan Babić, Darjan Franjić, Marko Martinac, Miro Miljko
UČINAK SCHANZOVOG OVRATNIKA NA SMANJENJE ONESPOSOBLJENJA
VRATNE KRALJEŽNICE I INTENZITET BOLI U AKUTNOM BOLNOM VRATNOM
SINDROMU
Sanja Brkić, Blanka Krstičević, Ljerka Ostojić
INFORMACIJSKA ANKSIOZNOST STUDENATA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH
STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Kristian Planinić, Gabriela Mandić, Josip Šimić
NEUROPSIHOLOŠKI PREDIKTORI KVALITETA ŽIVOTA U OBOLJELIH OD
MULTIPLE SKLEROZ
E
Aida Šehanović, Dževdet Smajlović, Emir Tupković, Omer Ć. Ibrahimagić, Suljo Kunić, Zikrija Dostović, Emina Zoletić, Zejneba Pašić
STAVOVI I ZNANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA O PRIMJENI PRAKSE
ZASNOVANE NA DOKAZIMA U RADIOLOGIJI
Martina Jurilj, Ana Jerković, Josip Šimić
UMJETNA INTELIGENCIJA U RADIOLOGIJI: ETIČKI PROBLEMI
Darjan Franjić, Miro Miljko
MOTIVACIJA STUDENATA ZDRAVSTVENIH USMJERENJA ZA UČENJE STRANIH
JEZIKA
Sanja Brkić, Kaja Mandić, Magdalena Ramljak
KOMPLEMENTARNA MEDICINA U PSIHIJATRIJI
Robert Barbarić, Ivan Vasilj
GRADUATED PHARMACISTS PROMOTING ORAL HEALTH IN FEDERATION OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Milka Dančević-Gojković, Elma Sokić-Begović
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA U VRIJEME
PANDEMIJE COVID-19
Darjan Franjić, Inga Marijanović
UTJECAJ REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI NA MENTALNO ZDRAVLJE
Ilija Marić, Franjo Lovrić, Darjan Franjić
VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE: PREGLED PRAVNIH NORMI
Vedran Ramljak, Jelena Šimić, Magdalena Ramljak
PRIKAZ SVEUČILIŠNOG UDŽBENIKA
Vajdana Tomić