Zdravstveni glasnik 2021, May, No. 13

SADRŽAJ
ZDRAVSTVENI GLASNIK U PODIZANJU RAZINE ZNANOSTI
FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Ivan Vasilj, Dragan Babić, Marko Martinac, Josip Šimić, Marko Pavlović, Darjan Franjić
SEX CHROMATIN FREQUENCY IN BUCCAL MUCOSA CELLS
AMONG BENGALEE HINDU FEMALES OF WEST BENGAL, INDIA
Koel Mukherjee, Kaustav Das
ANEMIJA I UPALNE BOLESTI CRIJEVA
Božidar Stojanac, Terezija Domaćinović, Ivan Miškulin, Nika Pavlović, Maja Miškulin
PROCJENA ZADOVOLJSTVA OPERIRANIH GINEKOLOŠKIH PACIJENTICA
ZDRAVSTVENOM SKRBI U SVEUČILIŠNOJ KLINIČKOJ BOLNICI MOSTAR
Albert Haller, Adriana Haller, Vajdana Tomić
ZAŠTITA KOŽE OD ULTRALJUBIČASTOG ZRAČENJA
Monika Knezović, Ivona Tomić, Marta Mandić, Dubravka Šimić
PRESJEK STANJA COVID-19 PANDEMIJE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ
ŽUPANIJI
Ivana Čović, Marija Šantić, Dino Peco, Ana Bakula
PRESJEK STANJA COVID-19 PANDEMIJE U
ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ ŽUPANIJI
Ana Bakula, Ivana Čović, Marija Šantić, Katarina Herceg
INFORMIRANI PRISTANAK - PRAVNI OKVIR
ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA I SUDIONIKA ISTRAŽIVANJA
Marin Šunjić, Ivana Soldo, Franjo Liška, Josip Šimić
ZNAČAJ PRAKSE TEMELJENE NA DOKAZIMA U FIZIOTERAPIJI
Azra Tojaga, Vesna Miljanović Damjanović, Josip Šimić
ZNAČAJKE I TRETMAN MALOLJETNIH EKSPERIMENTATORA O
PSIHOAKTIVNIM TVARIMA U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI
Chiara Cavicchi, Dragan Babić, Gordana Cavicchi, Darjan Franjić, Berina Hasanefendić
AURIKULO AKUPUNKTURA
Sonja Iža, Ines Ivanković, Davor Lešić
ZNANSTVENI SIMPOZIJ „ ZNANOST, ZNANSTVENA KOMUNIKACIJA I ČASOPISI“
2021. – RADOVI I SAŽECI SA SIMPOZIJA
Josip Šimić
RADOVI SA SIMPOZIJA
ZNANSTVENA KOMUNIKACIJA
Matko Marušić, Ana Marušić
UREDNIČKE PRAKSE ČASOPISA: MOGUĆNOSTI I
TRENDOVI RAZVOJA RECENZIJSKOG POSTUPKA
Jadranka Stojanovski
OTVORENA ZNANOST – OD IDEJE DO IMPLEMENTACIJE
Bojan Macan
OTVORENI RECENZIJSKI POSTUPAK
Doris Filjak, Toni Ćorić, Marino Čović
REPOZITORIJI I ARHIVI ISTRAŽIVAČKIH PODATAKA
U BIOMEDICINI
Dragana Rašić, Dario Papić, Ana Paponja
ZNANSTVENI BLOGOVI I BIOMEDICINA
Haxhibeqiri Shpend, Frane Lauš, Stanko Zovko i Ivan Kasalo
PODATKOVNA PISMENOST
Lucija Mandić, Blaženka Jarak, Dragana Deljak, Ana Kvesić
SUDJELOVANJE JAVNOSTI U ISTRAŽIVANJIMA U
ZDRAVSTVU U KONTEKSTU OTVORENE ZNANOSTI
Dragana Rašić, Zorica Grgić, Ana Jurić, Lucija Leko
KOMPETENCIJE INFORMACIJSKIH STRUČNJAKA U
POTPORI OTVORENOJ ZNANOSTI
Renato Budimir, Elena Krasić, Marko Odak
OTVORENI PRISTUP ZNANSTVENIM INFORMACIJAMA
Mario Akmadžić, Ružica Kovčo
POVIJESNI RAZVOJ ZNANSTVENOGA NAKLADNIŠTVA
NA NEKOLIKO PRIMJERA
Vladimir Ruf, Ivan Penava, Marko Miloš
MJERENJE PRODUKTIVNOSTI I UTJECAJA
ZNANSTVENOG RADA
Danijel Ćavar, Marko Ćavar, Mate Barbarić, Josip Šimić
ALTMETRIJA
Lucija Mandić, Stjepka Pljukavec, Hela Jug
BAZA DOAJ
Martina Jurilj, Matea Dragičević