1. međunarodni znanstveno-stručni simpozij Kineziterapija u sportu, edukaciji i rehabilitaciji

http://fizicka.fpmoz.sum.ba/#menu

Kineziterapija u sportu, edukaciji i rehabilitaciji