2. simpozij medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 8. i 9. svibanj 2014.

 Tema "Inovacije u radu medicinskih sestara/tehničara"