3. simpozij medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 14. i 15. svibnja 2015. godine

Tema „Prepoznatljivost rada medicinskih sestara/tehničara u sustavu zdravstva“