4. simpozij medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 5. i 6. svibnja 2016. godine

Tema „Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU“