6. simpozij medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 27. i 28. rujna 2018. godine