7. simpozij medicinskih sestara /tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 26. i 27. rujna 2019. godine