Scientific equipment

Below is the list of equipment belonging to the Cabinet of practical skills at the Faculty of Health Studies, mostly acquired through TEMPUS support (ProSes-foundation family, Ccnurca, project „Strengthening nursing in Bosnia and Herzegovina“):

 

Dolls

The Cabinet has the equipment, small inventory and expendable material which is necessary for practice and which is needed for fulfilling all intervention criteria during studying.

Znanstvena oprema

U nastavku popis opreme u Kabinetu praktičnih vještina Fakulteta zdravstvenih studija, najvećim dijelom pristigla uz podršku Tempusa (ProSes-Fondacija fami, Ccnurca, projekt „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“):

 

 

LUTKE-FANTOMI

 

Kabinet posjeduje pribor, sitni inventar i potrošni materijal koji je nužan za praktičnu vježbu, kako bi se u Kabinetu zadovoljili svi kriteriji intervencija koje naši studenti moraju zadovoljiti tijekom studiranja.