COVID-19

Kontakt osoba na Fakultetu zdravstvenih studija za COVID-19:

 

mr. sc. Ivona Ljevak

Tel:  036/337 057 (radnim danima od 8.30 do 14.30 sati)

Mob: 063/457 324 ( 14.30 -19.30)

E-mail: covid19@fzs.sum.ba

 

Kontakti Studentske ambulante za COVID-19:

Tel: 036 311 151 (7:00-14:00)

Mob: 063 751 146 (7:00-19:00)

 

U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na COVID-19 studenti su dužni javiti se kontakt osobi za COVID-19 na ustrojbenoj jedinici te Studentskoj ambulanti ili obiteljskom liječniku.

U slučaju pojave simptoma koji upućuju na COVID-19, rješenja o samoizolaciji ili pozitivnog testa na COVID-19 nastavno i nenastavno osoblje dužno je, osim obiteljskom liječniku, javiti se kontakt osobi za COVID-19 na ustrojbenoj jedinici.

Mjere primarne prevencije i zaštite od Covid-19