• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Kompetencije koje stječu završetkom studija

Fizioterapeut (fizikalni terapeut kako ga se naziva u nekim zemljama) zdravstveni je djelatnik koji radi s osobama  svih dobi kako bi održao i poticao zdravlje i kako bi nadomjestio funkcije i samostalnost  (WCPT, 1995)  kada pojedinci imaju probleme izazvane tjelesnim, psihološkim i drugim poremećajima , onesposobljenost koja proizlazi iz tih poremećaja  ili hendikep ( Svjetska zdravstvena organizacija, 1980).

Fizioterapeut je u sklopu svoje struke osposobljen  za sudjelovanje u postupku procjene bolesnika  te djelovanje u terapiji kao i područjima prevencije i evaluacije. On ima etičku i legalnu odgovornost prikupiti obavijesti potrebne za planiranje i provedbu uspješnog tretmana  (Kanadsko udruženje fizioterapeuta, 1986).

Fizioterapeut osigurava usluge  u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama rehabilitacijskim središtima, ustanovama socijalne skrbi, klinikama , vrtićima, školama, športsko rekreacionim  centrima, radnim organizacijama i u samom domu korisnika.

Fizioterapeut je uključen u programima otkrivanja i prevencije putem istraživanja, organiziranja aktivnosti bolesnika, savjetovanja o izradi programa rekreacije i športa, savjetovanja za izradu programa  za djelatnike u industriji i poljoprivredi.

Fizioterapeut provodi dijagnostičke postupke  za koje ima potrebna znanja i vještine, provodi specifičnu fizioterapeutsku procjenu  u cilju što kvalitetnije dijagnostike.

Fizioterapeut planira i usavršava terapijski program, pri tome primjenjuje različite fizikalne  tehnike.

Svojim komunikacijskim vještinama i poznavanjem psiholoških čimbenika  pomaže u razvijanju pozitivnih odnosa  s bolesnikom i njegovom obitelji u cilju smanjenja tjeskobe i izgradnje motivacije neophodne u terapijskom postupku. Komunicira sa članovima različitih  zdravstvenih terapijskih i rehabilitacijskih timova.

Sudjelovanje u istraživanjima, obrazovanju (studenata na dodiplomskoj nastavi i drugi stručnjaka u zdravstvenim i drugim ustanovama).

Fizioterapeut radi prema stručnim i etičkim načelima zdravstvenog djelatnika u skladu s Kodeksom etike nacionalne udruge fizioterapeuta  i utvrđenim standardima fizioterapijske prakse.

 

Ciljevi obrazovanja

Fizioterapeut se kroz svoje obrazovanje osposobljava za: procjenu statusa korisnika i potrebe za fizioterapeutskim tretmanom, provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u cilju dijagnosticiranja funkcije lokomotornog sustava , planiranje i programiranje fizioterapeutskih postupaka, primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama korisnika, evaluaciju učinaka tretmana, sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta, sudjelovanje u istraživanjima u području fizioterapije, osposobljavanje za timski rad, kontinuiranu vlastitu edukacije kao i rad na unapređenju struke.

Studijski programi imaju za cilj teoretskih i praktično obrazovanje studenata  za samostalan stručni rad pri zdravstvenim ustanovama , baviti se istraživačkim radom, učestvovati u nastavnom procesu  na preddiplomskom studiju  i biti član menadžerskog tima.