Zdravstveni glasnik 2019, November, No.10

Sadržaj
ODGOVORNO ISTRAŽIVANJE U ZDRAVSTVENIM PROFESIJAMA
Ana Marušić
BILATERALNE RAZLIKE, TIPOVI TJELESNOG DRŽANJA U RUKOMETAŠA I NJIHOVA VEZA S IGRAČKOM POZICIJOM
Vedrana Grbavac, Ivana Čerkez Zovko
ELEKTRONEUROGRAFSKI PARAMETRI U PACIJENATA SA PREDIJABETESOM
Suljo Kunić, Emir Tupković, Omer Ć. Ibrahimagić, Aida Šehanović
KVALITEtA ŽIVOTA I PSIHIČKI SIMPTOMI OVISNIKA O OPIJATIMA
Milena Janjić, Katarina Barać, Krešimir Grbavac, Vedrana Grbavac, Romana Babić, Marko Martinac, Marina Vasilj, Nikolina Pravdić, Dragan Babić
STRES NA RADNOM MJESTU KOD ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
Matijana Jurišić, Andrea Vlašić, Ivan Bagarić
TJELOVEŽBA TIJEKOM I POSLIJE TRUDNOĆE
Mario Babić, Ivana Čerkez Zovko, Vajdana Tomić, Olivera Perić 
KARCINOM DEBELOG CRIJEVA I REZILIJENCIJA
Darjan Franjić, Dragan babić, Inga Marijanović
DEPRESIJA U DJECE I ADOLESCENATA
Lea Ledić, Anica Šušac, Slaven Ledić, Romana Babić, Dragan Babić
RADIOLOGIJA U STOMATOLOGIJI
Sanja Marušić, Davor Planinić, Sabljo Silvija
VAŽNOST ISTRAŽIVANJA I PRAKSE UTEMELJENE NA DOKAZIMA ZA SIGURNOST BOLESNIKA I KVALITETU ZDRAVSTVENE NJEGE
Mihaela Tepšić, Josip Šimić, Katarina Čotić, Marija Čupić
BOLESTI DOJKE
Vajdana Tomić