Zdravstveni glasnik

Poštovani čitatelji,

Časopis Zdravstveni glasnik nakladnika Fakulteta zdravstvenih studija nastao je kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija. Naši nastavnici i naši studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu i u našem časopisu. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke, ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje. 

Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Fakulteta zdravstvenih studija.

Nadam se da ćete čitanjem časopisa Zdravstveni glasnik dobiti nove korisne informacije, steći korisna znanja, a sve sugestije, primjedbe i komentare shvatit ćemo dobronamjerno i pokušati ih iskoristiti u stvaranju što kvalitetnijih narednih brojeva časopisa.

Recenziranje

Časopis Zdravstveni glasnik primjenjuje najviše standarde kriterija recenzije i etike objavljivanja i ima za cilj očuvanje integriteta objavljenog zapisa. Svi znanstveni članci podnose se jednostrukom slijepom recenziranju.

Raspored objavljivanja

Godišnje se planira objavljivanje dva broja, početkom lipnja i krajem prosinca. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Izjava o otvorenom pristupu i licenciranju

Zdravstveni glasnik, časopis Fakulteta zdravstvenih studija je časopis u otvorenom pristupu. Svim recenziranim radovima koji se objavljuju u našem časopisu može se besplatno pristupiti odmah nakon objavljivanja, bez ograničenja vezanih za prijavljivanje i/ili registraciju. Preuzimanje radova je u cijelosti besplatno. Korisnicima je dopušteno čitati, spremati, kopirati, distribuirati, ispisati, pretraživati ili stavljati poveznice na puni tekst članaka u ovom časopisu bez traženje dozvole izdavača ili autora, ali uz navođenje izvora sukladno Creative Commons (CC) licenci.

Svi prijevodi radova koji se odnose na prijevode radova za koje ranije utvrđen sporazum s uredništvom Zdravstvenog glasnika, obvezni su istaći sljedeću izjavu:

„Ovo je neslužbeni prijevod rada. Zdravstveni glasnik nije autor ovoga prijevoda“.

Radovi koji se objavljuju u ovome časopisu otvorenog pristupa su licencirani korištenjem Creative Commons License. Ako nije drugačije naznačeno, svi radovi u časopisu Zdravstvenog glasnika su licencirani CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 3.0 UNPORTED LICENSE (više detalja možete pronaći na: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Svi autori koji objavljuju radove u Zdravstvenom glasniku, prihvaćaju gore navedeno kao uvjete objavljivanja.

Časopisu se ne plaća bilo kakva naknada za dostavljanje rada, prijevod i objavljivanje rada u časopisu.

Znanstvena polja

Časopis Zdravstveni glasnik objavljuje članke iz svih znanstvenih područja i podpodručja, a članci uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: Integrativna bioetika ( prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Biomedicina i zdravstvo.

Kriteriji

Kriteriji po kojim će časopis uzimati radove za objavu su izvorni radovi koji imaju značaj i doprinos struci. Časopis ne uzima nikakvu naknadu od autora za objavljivanje radova.

Elektronička pohrana i čuvanje sadržaja časopisa

Sadržaj Zdravstvenog glasnika se učitvana na središnjji portal hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak, koji nudi pristup hrvatskim časopisima koji prate Open Access Initiative. Zdravstveni glasnik također koristi i bazu podataka SUMPAUK, na kojoj se pohranjuju časopisi sa svih fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ciljevi i opseg

Časopis Zdravstveni glasnik nakladnika Fakulteta zdravstvenih studija je nastao kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija.

Zdravstveni glasnik je vrsta časopisa koji ima za cilj promicanje interdisciplinarne suradnje između sveučilišnih škola i odjela. Naši nastavnici i studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu u našem časopisu. Zdravstveni glasnik ima za cilj aktivno podržati objavljivanje studentskih istraživanja. Iz toga razloga, Uredništvo pomaže u svim fazama i specifičnostima znanstvenog pisanja. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje. Posebno smo zainteresirani za radove objavljene u gradu Mostaru i aktivno smo u potrazi za obećavajućim istraživanjima, ali pozdravljamo članke iz drugih izvora.

Primarni cilj Zdravstvenog glasnika je osposobljavanje nastavnika i studenata za znanstveno publiciranje. To će pripremiti buduće istraživače za njihove istraživačke karijere, obučavajući ih u standardima i praksama znanstvenog objavljivanja. Drugi cilj je povećati znanstvenu produkciju i globalnu vidljivost znanstvenog istraživanja Sveučilišta u Mostaru.

Dokument: Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnosti

EDITORIAL TEAM

Publisher: Faculty of Health Studies University of Mostar

For the publisher: Professor Vajdana Tomić, MD, PhD University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Editor-in-chief: Academician Professor Dragan Babić, MD, PhD University of Mostar, Bosnia and

Herzegovina

Assistant editors:

Assistant Professor Josip Šimić, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Assistant Professor Roberta Perković, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Assistant Professor Darjan Franjić, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Editorial Board:

Professor Vajdana Tomić, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Violeta Šoljić, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Ivan Ćavar, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Miro Miljko, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Joško Petričević, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Assistant Professor Nada Prlić, PhD, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

Assistant Professor Vesna Miljanović Damjanović, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and

Herzegovina

Assistant Professor Ivona Ljevak, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Assistant Professor Martina Orlović Vlaho, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Assistant Professor Darjan Franjić, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Senior assistant Romana Barbarić, MD, PhD, University Clinical Hospital Mostar, Bosnia and Herzegovina

Assistant Olivera Perić, MSc, RN, University Clinical Hospital Mostar, Bosnia and Herzegovina

Scientific Advisory Board:

Professor Zoran Tomić, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Ljerka Ostojić, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Ivan Vasilj, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Josip Mašković, MD, PhD, University Clinical Hospital Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Ante Kvesić, MD, PhD, University Clinical Hospital Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Ivo Čolak, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Milenko Bevanda, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Danijel Pravdić, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Mladen Mimica, MD, PhD, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Professor Dalibor Karlović, PhD, University of Zagreb, Croatia

Professor Slobodan Mihaljević, MD, PhD, University Hospital Centre Zagreb, Croatia

Professor Danica Železnik, PhD, Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec, Slovenia

Professor Jürgen Deckert, MD, PhD, University Hospital Würzburg, Germany

Professor Marco Sarchiapone, MD, PhD, University of Molise, Italy

Professor Miroslava Jašović Gašić, MD, PhD, University of Belgrade, Serbia

Technical editors:

Dario Papić, MInf

Dragana Rašić, senior assistant

English language editor: Assistant Professor Kaja Mandić, PhD

Web Administrator: Toni Perić

Contact:

Faculty of Health Studies University of Mostar, Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar Bosnia and

Herzegovina Tel: +38736 337 063; +387 36 337 050; Fax: +387 36 337 051

E-mail: zdravstveni.glasnik@fzs.sum.ba

Kontakt:

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina Tel: +38736 337 063; +387 36 337

050; Fax: +387 36 337 051

E-mail: zdravstveni.glasnik@fzs.sum.ba

Časopis je vidljiv u Hrčak, EBSCO, Google znalac i Cobbis elektroničkim bazama podataka

ISSN 2303-8616

LICENCE:

All papers from Health Bulletin are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.