Akcija darivanja krvi studenata Fakulteta zdravstvenih studija (studeni 2014.)

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology