Diplomski sveučilišni studiji

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • woman-physio
 • nurse-heart
 • midwife-mother-baby
 • radiology
 • physiatry
 • nature
 • radiology scans
 • midwifery baby
 • Prijave za upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano do 1. listopada 2019. godine.
 • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova ili stručni trogodišnji studij i specijalizacija s 60 - 90 ECTS bodova.

U prvu godinu prima se:

 Diplomski sveučilišni studij  RP
 Klinička zdravstvena njega    20+*5
 Klinička fizioterapija                                       20+*5

Radiološka tehnologija

 20+*5
Sanitarno inženjerstvo  20+*5

RP- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

* - studenti strani državljani

1. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

 •     izvadak iz matične knjige rođenih,
 •     diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju,
 •     dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
 •     životopis,
 •     dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM,
 •     kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.

2. Troškovi studiranja: Visina školarine po semestru iznosi 1600 KM

3.  Svi studenti pri upisu na fakultete, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, uplaćuju 10KM za korištenje Knižnice Fakulteta.

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente za akademsku 2019./2020. godinu 

Informativni letak diplomskog studija za akademsku 2019./2020. godine

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2019./2020. godine