Odluke

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • woman-physio
 • nurse-heart
 • midwife-mother-baby
 • radiology
 • physiatry
 • nature
 • radiology scans
 • midwifery baby

Odluke

PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 27.09.2019..pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2019.
PDF icon Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru
PDF icon Odluka o izmjeni odluke o dodjeli Rektorove nagrade.pdf
Odluka o izmjeni Odluke za pokretanje postupka dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju
PDF icon Ukidanje naknade za dipl rad.pdf
Odluka o ukidanju naknade za diplomski studij
PDF icon ODLUKA O RAZREDBENOM POSTUPKU FZS.pdf
Odluka o razredbenom postupku
PDF icon ODLUKA O VISINI NAKNADE PRILIKOM UPISA OBNOVE GODINE.pdf
Odluka o visini naknade prilikom upisa obnove godine
Dan doktorata 2019.