[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Priznavanje obrazovnih isprava
Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Postupak priznavanje obrazovnih isprava stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja

Pravilnik o priznavanju obrazovnih isprava i razdoblja studija stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama uređuje opće uvjete, način, postupak i tijela za provođenje postupaka na Sveučilištu u Mostaru:

  • priznavanje inozemnih obrazovnih isprava u svrhu pristupu tržištu rada,
  • priznavanje obrazovnih isprava stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja,
  •  priznavanje razdoblja studija stečenog na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja.

Osoba koja je stekla obrazovnu ispravu na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu a želi nastaviti obrazovanje na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, podnosi Zahtjev za priznavanje obrazovne isprave  i Izjava_o_suglasnosti_podnositelja_zahtjeva_ u svrhu nastavka obrazovanja.

Uz zahtjev i izjavu prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. Obrazovna isprava u originalu ili ovjerenoj preslici ili drugi dokaz o stečenom obrazovanju, odnosno stečenom znanju, vještinama i kompetencijama kojima se dokazuje obrazovanje stečeno na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili stečena znanja, vještine i kompetencije, ako druga visokoškolska ustanova ne predviđa izdavanje diplome
2. Ovjereni prijevod ako dokumenti nisu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini
3. Dodatak diplomi u originalu ili ovjerenoj preslici ako ga izdaje druga visokoškolska ustanova
4. Prijepis položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova (ako postoje), ako ustanova ne izdaje dodatak diplomi
5. Službeni nastavni plan i program studija u tiskanom obliku, koji mora odgovarati planu i programu studija po kojem je podnositelj zahtjeva studirao (izdan na ime podnositelja zahtjeva i ovjeren od visokoškolske ustanove)
6. Ovjerene preslike prethodno stečenih obrazovnih isprava ako iste imaju utjecaj na ukupno stečeno visoko obrazovanje te potvrda o njihovu priznavanju u slučaju inozemnih isprava
7. Potvrda o prebivalištu
8. Isprava kojom se dokazuje promjena imena i/ili prezimena
9. Izjava o suglasnosti podnositelja zahtjeva za provjeru informacija o stečenom obrazovanju (možete preuzeti na web stranici Fakulteta zdravstvenih studija)
10. Potvrda o uplati naknade za provedbu postupka 200 KM, transakcijski račun UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271325623
11. Drugi dokazi iz kojih se može steći uvid u trajanje i druge uvjete obrazovanja na drugoj visokoškolskoj ustanovi, te prava koja obrazovna isprava daje

Zahtjev, Izjava i prateća dokumentacija za priznavanje obrazovnih isprava stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja podnosi se najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO