[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Razdoblje studija
Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Postupak priznavanja razdoblja studija stečenog na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja

Pravilnik o priznavanju obrazovnih isprava i razdoblja studija stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama uređuje opće uvjete, način, postupak i tijela za provođenje postupaka na Sveučilištu u Mostaru:

  • priznavanje inozemnih obrazovnih isprava u svrhu pristupu tržištu rada,
  • priznavanje obrazovnih isprava stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja,
  •  priznavanje razdoblja studija stečenog na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja.

Osobe koje su provele razdoblje studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, a žele nastaviti obrazovanje na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilištu u Mostaru, podnose Zahtjev za priznavanje razdoblja studija  i Izjavu_o_suglasnosti_podnositelja_zahtjeva_u svrhu nastavka obrazovanja.

Uz zahtjev i izjavu prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. Obrazovna isprava u originalu ili ovjerenoj preslici ili drugi dokaz o stečenom obrazovanju, odnosno stečenom znanju, vještinama i kompetencijama kojima se dokazuje obrazovanje stečeno na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili stečena znanja, vještine i kompetencije, ako druga visokoškolska ustanova ne predviđa izdavanje diplome
2. Ovjereni prijevod ako dokumenti nisu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini
3. Prijepis položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova (ako postoje)
4. Službeni nastavni plan i program studija u tiskanom obliku, koji mora odgovarati planu i programu studija po kojem je podnositelj zahtjeva studirao (izdan na ime podnositelja zahtjeva i ovjeren od visokoškolske ustanove)
5. Ovjerene preslike prethodno stečenih obrazovnih isprava ako iste imaju utjecaj na ukupno stečeno visoko obrazovanje te potvrda o njihovu priznavanju u slučaju inozemnih isprava
6. Potvrda o prebivalištu
7. Isprava kojom se dokazuje promjena imena i/ili prezimena
8. Izjava o suglasnosti podnositelja zahtjeva za provjeru informacija o stečenom obrazovanju (možete preuzeti na web stranici Fakulteta zdravstvenih studija)
9. Potvrda o uplati naknade za provedbu postupka 100,00 KM, transakcijski račun UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271325623
10. Drugi dokazi iz kojih se može steći uvid u trajanje i druge uvjete obrazovanja na drugoj visokoškolskoj ustanovi, te prava koja obrazovna isprava daje

Zahtjev, Izjava i prateća dokumentacija za priznavanje razdoblja studija stečenog na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja podnosi se najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

 

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO