[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studentski zbor

Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora i održani prvi studentski izbori.

Studentski zbor za cilj ima štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog fakulteta, ali i na razini Sveučilišta. Ima jedini legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojim pripada.

Studentski zbor svake godine organizira demokratske studentske izbore koji omogućuju studentima da biraju i budu birani za predstavnike svojih godina, fakulteta, te čitavog Sveučilišta. Mandat predstavnika traje jednu godinu.

Studentski zbor je organiziran na principu podružnica, a avaka podružnica djeluje na svome fakultetu. Studentski zbor trenutno broji 10 podružnica. Predstavnici podružnice sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća fakulteta. Predsjednik i zamjenik predsjednika podružnice su ujedno i članovi Predsjedništva Studentskog zbora.

Predstavnici studenata akademske 2021./2022. godine

I ciklus

1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Katarina Katica Babić

katarina.katica.babic@fzs.sum.ba

063 753 644

Fizioterapija

Merjem Balić

merjem.balic@fzs.sum.ba

062 783 567

Radiološka tehnologija

Nejra Filan

nejra.filan@fzs.sum.ba

061 799 038

Sanitarno Inženjerstvo

Anamarina Kulaš

anamaria.kulas@fzs.sum.ba

063 140 555

Primaljstvo

Sanela Kelecija

sanela.kelecija@fzs.sum.ba

062 119 233

1. godina
ime i prezime
e-mail
kontakt
Sestrinstvo
Katarina Katica Babić
katarina.katica.babic@fzs.sum.ba
063 753 644
Fizioterapija
Merjem Balić
kamerjem.balic@fzs.sum.ba
062 783 567
Radiološka tehnologija
Nejra Filan
nejra.filan@fzs.sum.ba
061 799 038
Sanitarno inžinjerstvo
Anamaria Kulaš
anamaria.kulas@fzs.sum.ba
063 140 555
Primaljstvo
Sanela Kelecija
ansanela.kelecija@fzs.sum.ba
062 119 233

1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Katarina Katica Babić

katarina.katica.babic@fzs.sum.ba

063 753 644

Fizioterapija

Merjem Balić

merjem.balic@fzs.sum.ba

062 783 567

Radiološka tehnologija

Nejra Filan

nejra.filan@fzs.sum.ba

061 799 038

Sanitarno Inženjerstvo

Anamarina Kulaš

anamaria.kulas@fzs.sum.ba

063 140 555

Primaljstvo

Sanela Kelecija

sanela.kelecija@fzs.sum.ba

062 119 233

2. godina
ime i prezime
e-mail
kontakt
Sestrinstvo
Ena Alić
ena.alic@fzs.sum.ba
060 300 60 80
Fizioterapija
Tomislav Katić
tomislav.katic@fzs.sum.ba
064 446 97 06
Radiološka tehnologija
Zoran Ožegović
zoran.ozegovic@fzs.sum.ba
063 964 363
Sanitarno inžinjerstvo
Ana Nakić
ana.nakic@fzs.sum.ba
061 738 405
Primaljstvo
Marta Pelivan
marta.pelivan@fzs.sum.ba
063 465 021

1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Katarina Katica Babić

katarina.katica.babic@fzs.sum.ba

063 753 644

Fizioterapija

Merjem Balić

merjem.balic@fzs.sum.ba

062 783 567

Radiološka tehnologija

Nejra Filan

nejra.filan@fzs.sum.ba

061 799 038

Sanitarno Inženjerstvo

Anamarina Kulaš

anamaria.kulas@fzs.sum.ba

063 140 555

Primaljstvo

Sanela Kelecija

sanela.kelecija@fzs.sum.ba

062 119 233

3. godina
ime i prezime
e-mail
kontakt
Sestrinstvo
Marijana Bartula Ovčina
marijana.bartula.ovcina@fzs.sum.ba
063 155 389
Fizioterapija
Samra Kurtanović
samra.kurtanovic@fzs.sum.ba
062 724 992
Radiološka tehnologija
Leonardo Nikolić
leonardo.nikolic@fzs.sum.ba
063 964 363
Sanitarno inžinjerstvo
Nermin Zekić
nermin.zekic444@gmail.com
061 738 405
Primaljstvo
Helena Pejić
helena.pejic@fzs.sum.ba
063 617 485

2. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Ena Alić

ena.alic@fzs.sum.ba

060 300 60 80

Fizioterapija

Tomislav Katić

tomislav.katic@fzs.sum.ba

064 446 97 06

Radiološka tehnologija

Zoran Ožegović

zoran.ozegovic@fzs.sum.ba

063 964 363

Sanitarno Inženjerstvo

Ana Nakić

ana.nakic@fzs.sum.ba

061 738 405

Primaljstvo

Marta Pelivan

marta.pelivan@fzs.sum.ba

063 465 021

3. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Marijana Bartula Ovčina

marijana.bartula.ovcina@fzs.sum.ba

063 155 389

Fizioterapija

Samra Kurtanović

samra.kurtanovic@fzs.sum.ba

062 724 992

Radiološka tehnologija

Leonardo Nikolić

leonardo.nikolic@fzs.sum.ba

063 964 363

Sanitarno Inženjerstvo

Nermin Zekić

nermin.zekic444@gmail.com

061 738 405

Primaljstvo

Helena Pejić

helena.pejic@fzs.sum.ba

063 617 485

II ciklus

1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Katarina Katica Babić

katarina.katica.babic@fzs.sum.ba

063 753 644

Fizioterapija

Merjem Balić

merjem.balic@fzs.sum.ba

062 783 567

Radiološka tehnologija

Nejra Filan

nejra.filan@fzs.sum.ba

061 799 038

Sanitarno Inženjerstvo

Anamarina Kulaš

anamaria.kulas@fzs.sum.ba

063 140 555

Primaljstvo

Sanela Kelecija

sanela.kelecija@fzs.sum.ba

062 119 233

1. godina
ime i prezime
e-mail
kontakt
Klinička zdravstvena njegaRadiološka tehnologija
Karla Djak
karla.djak@fzs.sum.ba
063 516 303
Sanitarno inžinjerstvo
Ana Beljo
anabeljo61@gmail.com
063 546 394
Fizioterapija1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Sestrinstvo

Katarina Katica Babić

katarina.katica.babic@fzs.sum.ba

063 753 644

Fizioterapija

Merjem Balić

merjem.balic@fzs.sum.ba

062 783 567

Radiološka tehnologija

Nejra Filan

nejra.filan@fzs.sum.ba

061 799 038

Sanitarno Inženjerstvo

Anamarina Kulaš

anamaria.kulas@fzs.sum.ba

063 140 555

Primaljstvo

Sanela Kelecija

sanela.kelecija@fzs.sum.ba

062 119 233

2. godina
ime i prezime
e-mail
kontakt
Klinička zdravstvena njega
Antonija Naletilić
antonijanaletilic77@gmail.com
063 885 239
Radiološka tehnologija
Maja Topalović
marijofila21.6@gmail.com
063  885 877
Sanitarno inžinjerstvo
Ana Planinić
ana.planinic@fzs.sum.ba
063 299 776
Fizioterapija
Marko Škipina
marko.skipina@fzs.sum.ba
063 588 138

1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Klinička zdravstvena njega

Radiološka tehnologija

Karla Djak

karla.djak@fzs.sum.ba

063 516 303

Sanitarno Inženjerstvo

Ana Beljo

anabeljo61@gmail.com

063 546 394

Fizioterapija

1. godina

ime i prezime

e-mail

kontakt

Klinička zdravstvena njega

Antonija Naletilić

antonijanaletilic77@gmail.com

063 885 239

Radiološka tehnologija

Maja Topalović

marijofila21.6@gmail.com

063 878 877

Sanitarno Inženjerstvo

Ana Planinić

ana.planinic@fzs.sum.ba

063 299 776

Fizioterapija

Marko Škipina

marko.skipina@fzs.sum.ba

063 588 138

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO