FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Misija i vizija
Temeljni razlog postojanja Fakulteta je iskazan u ovim dokumentima, koji su usmjereni na osiguranje visokog standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja u sestrinstvu, istraživanja u oblasti biomedicinskih znanosti i ostvarenju prvorazrednih standarda u liječenju i zdravstvenoj skrbi. Misija Fakulteta zdravstvenih studija je poticanje razvoja, širenja i korištenja znanja s područja zdravstva na lokalnoj i regionalnoj razini, uz prepoznatljivost koja će biti atraktivna za domaće i strane studente, kao i najviše edukacijske standarde koji će osposobiti studente za rad u međunarodnom okruženju.

Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je postati vodeća institucija u regiji, koja je uključena u europski prostor visokog obrazovanja. U narednih pet godina Fakultet želi ostvariti: promociju principa izvrsnosti u zdravstenoj i sestrinskoj edukaciji, istraživanju i zdravstvenoj njezi, edukaciju koja je temeljena na znanstvenim, etičkim i humanističkim principima, poboljšanju sposobnosti za prakticiranje zdravstvene njege, prevenciju bolesti i provođenju intervencija, edukaciju temeljenu na tri bolonjska ciklusa, razumijevanju i primjeni znanstvenih metoda, uz mogućnost znanstvenog istraživanja, uvođenje doživotnog učenja i učenja na daljinu, subspecijalističku edukaciju u skladu s potrebama regije, uz konzultaciju s ministarstvima obrazovanja.

Strateški ciljevi
- Kontinuirano harmoniziranje nastavnog plana i programa u odnosu na nastavne planove i programe europskih sveučilišta.
- Primjena podučavanja prilagođenog studentima, kao i smještanje studenata u središte nastavnog procesa, uključujući cijelo životno učenje, korištenje suvremenih nastavnih metoda i mentorskog rada sa studentima.
- Doseg najviših obrazovnih standarda koji će osposobiti diplomante za rad u međunarodnim okvirima.
- Promoviranje studentske kreativnosti kombiniranjem različitih metoda učenja.
- Promoviranje znanosti temeljene na dokazima.
- Razvijanje temeljnih kompetencija u svim disciplinama.
- Utvrđivanje akademskih standarda temeljenih na mehanizmima osiguranja kvalitete.
- Stvaranje mreže partnerskih institucija kroz regionalnu i europsku sveučilišnu znanstvenu suradnju, kao i članstvo u europskim i svjetskim sveučilišnim udruženjima.
- Stvaranje i uključivanje generacije mlađih nastavnika u edukacijskom proces.
- Sudjelovanje u europskim projektima kojima je moguće financirati postdiplomske studije
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO