[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Diplomski sveučilišni studij
Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

PRIJAVE ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG  STUDIJA

 

 1. Prijave za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog  studija primaju se kontinuirano do 30. rujna 2024. godine.
 2. Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 1. do 21. listopada 2024. godine.

 

 1. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
 • izvadak iz matične knjige rođenih
 • životopis
 • diplomu (potvrdu)- ovjerena kopija o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (u slučaju inozemne obrazovne isprave potrebno izvršiti priznavanje inozemne obrazovne isprave u svrhu nastavka obrazovanja) Sve informacije dostupne su na web stranici: https://fzs.sum.ba/priznavanje-obrazovnih-isprava/

 

 • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima ( dodatak diplomi-ovjeren ili prijepis ocjena)
 • dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM br. Računa 3381302271325623
 1. Svi pristupnici koji se prijave na natječaj podliježu razredbenom postupku kojim se obavlja izbor pristupnika. Posebnosti razredbenog postupka definirat će ustrojbene jedinice Sveučilišta.
 2. Troškovi studiranja za diplomske studije:
Visina školarine po semestru za diplomske studije za ak. 2024./25. god.
Ustrojbena jedinica Ciklus Studijski program Redoviti studenti uz potporu ministarstva Redoviti studenti uz plaćanje Izvanredni studenti Studenti na daljinu
FZS II Svi diplomski studiji Fakulteta zdravstvenih studija 1600 KM 1600 KM

 

 1. Svi studenti pri upisu na ustrojbene jedinice trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
 2. Svi studenti pri upisu na ustrojbene jedinice, a prema Pravilniku o Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru, uplaćuju

8 KM na podračun Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d. d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor“.

 1. Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 1. do 21. listopada 2024. godine.

 

Natječaj se može preuzeti na sveučilišnoj web stranici  www.sum.ba.

 • kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju trebaju priložiti i nastavni plan i program završenog studija, te pokrenuti Postupak priznavanje obrazovnih isprava stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja

 

Osoba koja je stekla obrazovnu ispravu na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, a želi nastaviti obrazovanje na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, podnosi Zahtjev za priznavanje obrazovne isprave  i Izjava_o_suglasnosti_podnositelja_zahtjeva_ u svrhu nastavka obrazovanja.

 

Uz zahtjev i izjavu prilaže se sljedeća dokumentacija:

 

 1. Obrazovna isprava u originalu ili ovjerenoj preslici ili drugi dokaz o stečenom obrazovanju, odnosno stečenom znanju, vještinama i kompetencijama kojima se dokazuje obrazovanje stečeno na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili stečena znanja, vještine i kompetencije, ako druga visokoškolska ustanova ne predviđa izdavanje diplome

 

 1. Ovjereni prijevod ako dokumenti nisu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini

 

 1. Dodatak diplomi u ovjerenoj preslici ako ga izdaje druga visokoškolska ustanova

 

 1. Prijepis položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova (ako postoje), ako ustanova ne izdaje dodatak diplomi

 

 1. Službeni nastavni plan i program studija u tiskanom obliku, koji mora odgovarati planu i programu studija po kojem je podnositelj zahtjeva studirao (izdan na ime podnositelja zahtjeva i ovjeren od visokoškolske ustanove)

 

 1. Ovjerene preslike prethodno stečenih obrazovnih isprava ako iste imaju utjecaj na ukupno stečeno visoko obrazovanje te potvrda o njihovu priznavanju u slučaju inozemnih isprava

 

 1. Potvrda o prebivalištu

 

 1. Isprava kojom se dokazuje promjena imena i/ili prezimena

 

 1. Izjava o suglasnosti podnositelja zahtjeva za provjeru informacija o stečenom obrazovanju (možete preuzeti na web stranici Fakulteta zdravstvenih studija)

 

 1. Potvrda o uplati naknade za provedbu postupka 200 KM, transakcijski račun UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271325623
 2. Drugi dokazi iz kojih se može steći uvid u trajanje i druge uvjete obrazovanja na drugoj visokoškolskoj ustanovi, te prava koja obrazovna isprava daje

 

Zahtjev, Izjava i prateća dokumentacija za priznavanje obrazovnih isprava stečenih na drugim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja podnosi se najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

 

PRILOG:

 PRIJAVA ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO