Preddiplomski sveučilišni studiji

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • woman-physio
 • nurse-heart
 • midwife-mother-baby
 • radiology
 • physiatry
 • nature
 • radiology scans
 • midwifery baby

Uvjeti upisa i optimalan broj studenata

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi i razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, biologija i kemija

Temeljem rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo za upis formira rang-listu za svaki studij i određuje pristupnike koji su, suglasno natječaju, stekli pravo upisa na Fakultet zdravstvenih studija. Pristupnici koji se upisuju na Fakultet zdravstvenih studija, a tijekom prethodnog školovanja nisu učili najmanje dvije godine latinski jezik, moraju najkasnije do kraja prvog semestra položiti ispit iz latinskog jezika u odgovarajućoj ustanovi.

Razredbeni rujanski ispit akademske 2019./2020. godine:

Preddiplomski sveučilišni studij R RP IZ
studij sestrinstva 0 0 15 
studij primaljstva 0 15 10
studij radiološke tehnologije 0 10 /
studij sanitarnog inženjerstva 0 25 10

R- redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

RP- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

IZ – izvanredni studenti za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja

Prijave za upis primaju se:

- za I. (srpanjski) razredbeni rok od 24. do 29. lipnja 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati

- za II. (rujanski) razredbeni rok od 2. do 7. rujna 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati (ukoliko ostane slobodnih mjesta)

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentsku referadu prilažući potrebne dokumente:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih (ne može biti stariji od 6 mjeseci),  
 • Svjedodžbu o završnom ispitu (matura) i
 • Svjedodžbe svih razreda četverogodišnje škole (svjedodžbe moraju biti originalne ili ako su originali predani na neki drugi fakultet, ovjerene kopije s potvrdom fakulteta gdje se nalaze originali.
 • Pristupnici koji imaju strane svjedodžbe moraju priložiti rješenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ (adresa Stjepana Radića 3/III) da im se te svjedodžbe priznaju za nastavak studija u BiH,
 • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima-original,
 • Potvrda o prebivalištu - original,
 • Dokaz o uplati troškova postupka razredbenog postupka u iznosu od 50 KM (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija pri UniCredit banci 3381302271325623)
 • Popunjen formular koji se dobije na Fakultetu

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

Termin održavanja srpanjskog razredbenog postupaka:

Studij Termin
sestrinstva ponedjeljak, 09. rujna 2019. u 9,00 sati 
primljastva ponedjeljak, 09. rujna 2019. u 11,30 sati
radiološke tehnologije ponedjeljak, 09. rujna 2019. u 9,00 sati
sanitarnog inženjerstva utorak, 10. rujna 2019. u 11,30 sati

UPISI NA FAKULTET

Studenti koji steknu pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultet u vremenu od 16. do 20. rujna 2019. godine od 9,30 do 12,30 sati, u protivnom gube pravo upisa. (Smatra se da su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto se smatra slobodnim).

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

 • Indeks i upisni materijal (indeks i upisni materijal možete kupiti u "Ziral" knjižari koja se nalazi u Kampusu Sveučilišta),
 • Dvije fotografije (format 4x6)
 • Originalne dokumente (svjedodžbe, matura, potvrda o prebivalištu, izvadak iz matične knjige rođenih, liječničko uvjerenje),
 • Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa

 

Svi studenti strani državljani dužni su regulirati svoj status u Službi za poslove sa strancima T. C. Mostar na adresi Ul. kneza Višeslava bb, Mostar (T.C. Orca).

 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente 

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2019./2020. godine