DAN DOKTORATA 2019.

U četvrtak, 9. svibnja s početkom u 12,00 sati održan je drugi u nizu "Dan doktorata" Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Na ovom događaju sudjelovalo je 38 doktoranada Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru koji su prikazali rezultate svojih istraživanja kao dio njihovog znanstvenog usavršavanja na Doktorskom studiju „Zdravstvene znanosti“.

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2018./2019. godini upisao je i drugu generaciju doktoranada, koja broji 25 doktoranada, što uz prvu generaciju dostiže brojku od ukupno 52 doktoranda.  

„Dan doktorata“ započeo je uvodnim obraćanjem prof. dr. sc. Zorana Tomića, rektora Sveučilišta u Mostaru i prof. dr. sc. Ivana Vasilja, dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. 

Posteri: 

Ana Bakula Učinak Emmett tehnike kod pacijenata sa strukturalnom skoliozom
Ivan Beljan Uspješnost magnetoterapije u liječenju pacijenata s lumbalnim bolnim sindromom 
Darko Bilić Usporedba učinkovitosti liječenja subakutne lumboishialgije elektroterapijom, kineziterapijom i medicinskom masažom
Sanja Brkić Učinak fizikalne terapije na funkcionalni oporavak i kvalitetu života u bolesnika s ugrađenom endoprotezom koljena
Ante Buljubašić Sindrom sagorijevanja među zdravstvenim djelatnicima
Ivana Čović Znanje i stavovi o sprječavanju nastanka bolničkih infekcija među studentima Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
Marija Čupić Svijest o valastitoj smrtnosti kao motivacijski čimbenik u brizi o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih kod učenika medicinske škole Dubrovnik 
Jagoda Čuvalo Facilitacija motoričkih sposobnosti djeteta sa sindromom Noonan
Dragica Dobrović Kvaliteta života oboljelih od diabetes melitusa tip 2
Darjan Franić Povezanost karakteristika ličnosti i sposobnosti oporavka s kvalitetom života u osoba oboljelih od karcinoma debelog crijeva
Ivana Grle Učinak kratkotrajne preoperativne operacije na rani funkcionalni oporavak pacijenata nakon totalne endoproteze kuka 
Shpend Haxhibeqiri Challenges of identification and tretment of PTSD in Kosovo thirteen years after the war
Antonija Hrkač Usporedba biomedicinskog i biopsihosocijalnog modela fizioterapije i liječenju kronične nespecifične križobolje
Gabrijela Pervan Psihološki aspekti lumbalnog bolnog sindroma
Matijana Jurišić Istraživanje zadovoljstva korisnika kvalitetom zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Tomislavgrad
Sandra Karabatić Utjecaj kvalitete komunikacije medicinskih sestara na rezultate liječenja pacijenata
Darija Cigić Povezanost stresa i duhovnosti na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika u staračkim domovima na području Zapadnohercegovačke županije
Edin Krupalija Efekt trenažnog procesa u pripremnom periodu nogometaša premijer lige tretiranih integri neuro-mišićnim tretmanom
Mario Lovrić Usporedba učinkovitosti fizikalne terapije u bolesnika s ugrađenom parcijalnom endoprotezom zgloba koljena
Ivona Ljevak Utjecaj smjenskog rada na metabolički, cirkadijani ritam i kvalitetu života medicinskih sestara/tehničara u Mostaru
Dragan Mijatović Dinamička ravnoteža i agilnost kao prediktori ozljeda donjih udova kod nogometaša
Gordana Miloš Učinkovitost kompletne dekongestivne terapije i intermitentne pneumatske kompresije u liječenju sekundarnog limfedema ruke kod žena liječenih od raka dojke
Olivera Perić Usporedba učinka lanolina s učinkom majčinog mlijeka u liječenju bolnih i oštećenih bradavica tijekom dojenja
Roberta Perković Povezanost edukacije trudnica i slušanja klasične glazbe s načinom porođaja, duljinom dojenja i pojavnošču psihijatrijskih simptoma
Kristian Planinić Utjecaj obrazovanja na razvoj zdravstvenog turizma u Bosni i Hercegovini
Dragana Rašić Prediktori duljine boravka i funkcionalnog oporavka bolesnika u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju nakon ugradnje endoproteze zgloba kuka
Lucija Rožić Prehrambene navike školske djece i poremećaj stanja uhranjenosti
Mitar Saveljić Kvaliteta života žena operiranih od karcinoma dojke
Valdete Serreqi Antidepresivi u liječenju depresivnih poremećaja
Mirela Sušac Transfuzijsko liječenje višestruko imuniziranih bolesnika (prikaz slučaja) 
Vinko Sušac Upotreba manipulacija s trakcijskom komponentom kod cervikalnih problema disko-duralne etiologije
Marija Šantić Ispitivanje znanja i stavova studenata fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru o obveznom cijepljenju
Martina Šimunović Povezanost gastroezofagelane refluksne bolesti s kvalitetom života i religioznošću
Mihaela Tepšić Utjecaj emocionalne vezanosti majka dijete (bonding) na kasniju privrženost (attachment) djeteta majci
Azra Tojaga Procjena učinka klasične kineziterapije i Bobath koncepta na razinu neovisnosti pacijenata s ishemijskim moždanim udarom
Josipa Tomić Rezultati trogodišnjeg praćenja mycoplasma hominis i ureaplasma urealyticum u Herecgovačko-neretvanskoj i Zapadnoherecegovačkoj županiji