Skupovi

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans
Skupovi
7. simpozij medicinskih sestara /tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 26. i 27. rujna 2019. godine
6. simpozij medicinskih sestara/tehničara s međunarodnim sudjelovanjem 27. i 28. rujna 2018. godine

Stranice