• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Uvjeti upisa i optimalan broj studenata

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:

- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi 

- razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija

Prijave za upis primaju se:

- za I. (srpanjski) razredbeni rok od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. godine od 9,00 do 12,00 sati,

- za II. (rujanski) razredbeni rok od 29. kolovoza. do 9. rujna 2021. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Prijave za upis na Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru primaju se osobno u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija, 

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
 3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
 4. Potvrdu / rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu),
 5. Potvrdu o prebivalištu,
 6. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
 7. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar
 8. Podaci za uplate iz inozemstva:
  Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
  IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
  SWIFT:  UNCRBA 22
  UniCredit Bank d. d Mostar

OVDJE MOŽETE PREUZETI FORMULARE ZA PRIJAVU NA RAZREDBENI ISPIT:

- SESTRINSTVO I PRIMALJSTVO

- FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA I SANITARNO INŽENJERSTVO

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

TERMINI RAZREDBENOG ISPITA

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u I. (srpanjskom) razredbenom roku:

STUDIJSKI SMJER

  VRIJEME ODRŽAVANJA

Preddiplomski studij sestrinstva

  11. 7. 2022. u 9,00 sati

Preddiplomski studij radiološke tehnologije

  12. 7. 2022. u 12,00 sati

Preddiplomski studij primaljstva

  11. 7. 2022. u 12,00 sati

Preddiplomski studij fizioterapije

  12. 7. 2022. u 9,00 sati 

Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva

  11. 7. 2022. u 12,00 sati 

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u II. (rujanskom) razredbenom roku 
(ukoliko ostane slobodnih mjesta):

STUDIJSKI SMJER

   VRIJEME ODRŽAVANJA

Preddiplomski studij sestrinstva

 

Preddiplomski studij radiološke tehnologije

  

Preddiplomski studij primaljstva

  

Preddiplomski studij fizioterapije

  

Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva

  

 
UPIS STUDENATA

Upis u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 12. do 22. srpnja 2022. godine, a u drugom roku od 12. do 23. rujna 2022. godine. 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente akademske 2021/2022. godine 

Ovdje možete preuzeti Informativni letak Fakulteta zdravstvenih studija

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2021./2022. godine