• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology
 • radiology scans

Uvjeti upisa i optimalan broj studenata

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:

- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi 

- razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija

Prijave za upis primaju se:

- za I. (srpanjski) razredbeni rok od 28. lipnja do 10. srpnja 2021. godine od 9,00 do 12,00 sati,

- za II. (rujanski) razredbeni rok od 30. kolovoza. do 11. rujna 2021. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Prijave za upis na Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru primaju se on-line putem e-maila na adresu upisi@fzs.sum.ba ili osobno u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija, 

U okvir "Predmet" ("Subject") svakako upišite naslov poruke. On treba jasno dati do znanja o čemu se u poruci radi, IME I PREZIME PRISTUPNIKA I NAZIV STUDIJSKOG SMJERA NA KOJI SE PRISTUPNIK PRIJAVLJUJE.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
 3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
 4. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
 5. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar
 6. Podaci za uplate iz inozemstva:
  Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
  IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
  SWIFT:  UNCRBA 22
  UniCredit Bank d. d Mostar

OVDJE MOŽETE PREUZETI FORMULARE ZA PRIJAVU NA RAZREDBENI ISPIT:

- SESTRINSTVO I PRIMALJSTVO

- FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA I SANITARNO INŽENJERSTVO

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

TERMINI RAZREDBENOG ISPITA

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u I. (srpanjskom) razredbenom roku:

STUDIJSKI SMJER

  VRIJEME ODRŽAVANJA

Preddiplomski studij sestrinstva

  ponedjeljak, 12.7.2021. u 09:00 h

Preddiplomski studij radiološke tehnologije

  ponedjeljak, 12.7.2021. u 12:00 h

Preddiplomski studij primaljstva

  ponedjeljak, 12.7.2021. u 15:00 h

Preddiplomski studij fizioterapije

  utorak, 13.7.2021. u 09:00 h

Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva

  utorak, 13.7.2021. u 12:00 h

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u II. (rujanskom) razredbenom roku
(ukoliko ostane slobodnih mjesta):

STUDIJSKI SMJER

   VRIJEME ODRŽAVANJA

Preddiplomski studij sestrinstva

  ponedjeljak, 13.9.2021. u 09:00 h

Preddiplomski studij radiološke tehnologije

  ponedjeljak, 13.9.2021. u 12:00 h

Preddiplomski studij primaljstva

  ponedjeljak, 13.9.2021. u 15:00 h

Preddiplomski studij fizioterapije

  utorak, 14.9.2021. u 09:00 h

Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva

  utorak, 14.9.2021. u 12:00 h

 
UPIS STUDENATA

Upis u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 19. do 23. srpnja 2021. godine, a u drugom roku od 20. do 25. rujna 2021. godine. 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente akadmske 2021/2022. godine 

Ovdje možete preuzeti Informativni letak Fakulteta zdravstvenih studija

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2021./2022. godine