• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Srpanjski rok i postupak upisa na studijske programe Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u akademsku 2023./2024. godinu

Za upis na prvu godinu studija slijedite upute koje se primjenjuju na upis studijskog programa kojeg ste izabrali:

-    Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva
-    Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije
-    Preddiplomski sveučilišni studij Radiološke tehnologije
-    Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
-    Preddiplomski sveučilišni studij Primaljstva

Uvjeti upisa:

-     Završeni četverogodišnji program srednje škole
-     ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
-     Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
-     Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Prijave za upis primaju se:

- za I. (srpanjski) razredbeni rok od 26. lipnja do 7. srpnja 2023. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente (dokumenti se mogu predati u originalu ili ovjerenoj preslici) :

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi);
 3. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
 4. *Potvrdu / rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu),
  Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti priznavanje svjedodžbi. Postupak priznavanja inozemnih svjedodžbi srednje škole provodi:
  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona/ Ul. Stjepana Radića 3/III, Mostar (zgrada bivšeg Đačkog doma)
  Telefon: 036/334-400, Fax: 036/316-792,    e-mail: monkshnk@tel.net.ba 
  (vidjeti na: https://www.monkshnk.gov.ba/ u dijelu - sektori – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje - zahtjevi/obrasci)
  ili 

  Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti / Ul. dr. Ante Starčevića b.b., Mostar
  Telefon: 036 355-700 Fax: 036 355-742 e-mail: kabinet@fmon.gov.ba , info@fmon.gov.ba. (vidjeti na: http://www.fmon.gov.ba/Nostrifikacija/Index )

  5. Potvrdu o prebivalištu,
  6. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija;
  7. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar
  8. Podaci za uplate iz inozemstva:

               Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
               IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
               SWIFT:  UNCRBA 22
               UniCredit Bank d. d Mostar

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi 

- razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva i Primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije i Radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva:
Fizika, Biologija i Kemija 

TERMINI RAZREDBENOG ISPITA

Vrijeme održavanja razredbenih ispita u I. (srpanjski) razredbenom roku 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAMI

   VRIJEME ODRŽAVANJA

Sestrinstvo

 11. 07. 2023. u 9,00 sati

Radiološka tehnologija

 11. 07. 2023. u 11,30 sati

Primaljstva

 11. 07. 2023. u 14,00 sati

Fizioterapije

 12. 07. 2023. u 9,00 sati

Sanitarno inženjerstvo

 12. 07. 2023. u 11,30 sati 

 
UPIS STUDENATA NAKON ZAVRŠENOG RAZREDBENOG POSTUPKA

Upis u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se od 17. do 21. srpnja 2023. godine. 

 

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente akademske 2022/2023. godine 

Ovdje možete preuzeti Informativni letak Fakulteta zdravstvenih studija

Ovdje možete preuzeti NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2022./2023. godine