Pravilnici

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Pravilnici

PDF icon Pravilnik o nastavnim bazama, 22_1696921836_80.pdf
Pravilnik o nastavnim bazama na Sveučilištu u Mostaru
PDF icon Pravilnik o kriterijima, standardima i normativima na Sveučilištu u Mostau_1663742748_11.pdf
Pravilnik o kriterijima, standardima i normativima na Sveučilištu u Mostaru
PDF icon Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom.pdf
Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom
PDF icon Pravilnik o cjeloživotnom učenju na SUM_1688387668_52.pdf
Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta u Mostaru
PDF icon PRAVILNIK O VREDNOVANJU I POTICANJU ZNANSTVENIH AKTIVNOSTI 15.09.2022..pdf
PRAVILNIK O VREDNOVANJU I POTICANJU ZNANSTVENIH AKTIVNOSTI
PDF icon Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima SUM (pročišćeni tekst).pdf
Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima SUM-a
PDF icon PRAVILNIK O STUDIRANJU FZS 30.09.2022..pdf
Pravilnik o studiranju Fakulteta zdravstvenih studija
PDF icon PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI DIPLOMSKOG RADA 17.05.2022..pdf
Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada
PDF icon POSLOVNIK O RADU ZNV FZS 25.02.2022..pdf
Poslovnik o radu znanstveno-nastavnog vijeća FZS
PDF icon PRAVILNIKA O PRIZNANJIMA FZS 01-1117-20 od 04.12.2020..pdf
Pravilnik o priznanjima Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
PDF icon PRAVILNIK O STUDENTSKOJ ANKETI O KVALITETI NASTAVNOG RADA 2019.pdf
Pravilnik o studentskoj anketi o kvaliteti nastavnog rada
PDF icon krizni komunikacijski plan_KB.pdf
Krizni komunikacijski plan
PDF icon PRAVILNIK O DODATNIM UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENO - NASTAVNA ZVANJA.pdf
Pravlnik o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja
PDF icon eticki kodeks_KB.pdf
Etički kodeks
PDF icon Pravilnik o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na SUM_1688987831_27.pdf
Pravilnik o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskiih programa
PDF icon pravilnik o odijevanju_KB.pdf
Pravilnik o odijevanju
PDF icon Pravilnik-o-doktorskim-studijima.pdf
Pravilnik o doktorskim studijima
PDF icon Pravilnik-o-doktorskoj-umjetnickoj-disertaciji.pdf
Pravilnik o doktorskoj umjetničkoj disertaciji
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
PDF icon PRAVILNIK O IZRADI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA FZS.pdf
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
PDF icon FZS PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKOM STUDIJU.pdf
Pravilnik o preddiplomskom studiju
PDF icon PRAVILNIK O STUDIRANJU SVEUCILISTA U MOSTARU.pdf
Pravilnik o studiranju Sveučilišta u Mostaru
PDF icon Pravilnik-o-stegovnoj-odgovornosti-studenata.pdf
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru
PDF icon PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU I POHVALJIVANJU STUDENATA FZS 01-648-19 OD 03.07.2019.pdf
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata FZS
PDF icon PRAVILNIK O PROVEDBI STRUCŒNE PRAKSE.pdf
Pravilnik o provedbi stručne prakse