Riječ dekana

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Dragi studenti Fakulteta zdravstvenih studija,

Početak studija je jedan od najvažnijih događaja u životu svakog akademskog građanina. Označava početak nove karijere, otvaranje novih mogućnosti, upoznavanje novih životnih situacija i suočavanje s novim izazovima. Da bi se lakše prilagodili svojim novim obvezama, trebate upoznati organizaciju i sadržaj studija. Otvaranjem web stranica, obavještavamo vas o nekim bitnim činjenicama.
Fakultet zdravstvenih studija je jedna od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Mostaru, osnovan 2000. godine kao Visoka zdravstvena škola. Ubrzano se razvija u prepoznatljivu instituciju koja educira studente, reproducira vlastiti znanstveno-nastavni kadar i učestvuje u međunarodnim projektima. Program razvoja fakulteta je usklađen s ciljevima Bolonjskog procesa, a u narednom četverogodišnjem periodu vodstvo fakulteta će nastojati integrirati nastavu povezivanjem srodnih nastavnih predmeta i podići kvalitetu vježbi.

Završetkom prvog stupnja studija u trajanju od 3 godine steći ćete naziv prvostupnik/prvostupnica, a nakon ispunjenja uvjeta upisa najbolji od vas će moći nastaviti drugi dvogodišnji stupanj studija. 

Magistrima sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije i sanitarnog inženjerstva omogućava se nastavak akademske i stručne edukacije na poslijediplomskom doktorskom studiju Zdravstvene znanosti.

Svake akademske godine Fakultet zdravstvenih studija prima u svoje okrilje nove studente kojima nastojimo prenijeti naša znanja i iskustva i tako obrazovati buduće prvostupnike, magistre i doktore znanosti kao vrhunske stručnjake i znanstvenike. 

Vaš budući poziv je više od zanimanja. Zato prije dobivanja diplome diplomanti svečano prisežu na obvezno pomaganje svakom čovjeku bez obzira na rasu, spol, naciju i vjeru. Također se obvezuju da će čuvati tajne i štititi dostojanstvo svojih bolesnika. Više nego ikada prije, studenti su odgovorni za vlastiti uspjeh u studiranju.

Zbog toga očekujem vaše sugestije koje će zajednički razmotriti studenti i nastavnici.

U ime svih nastavnika Fakulteta zdravstvenih studija želim vam puno uspjeha u studiranju, uspješnu suradnju s nastavnicima i kolegama i brz završetak studija.

 

Dekan Fakulteta zdravstvenih studija