Znanstvena oprema

 • raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology
Znanstvena oprema

U nastavku popis opreme u Kabinetu praktičnih vještina Fakulteta zdravstvenih studija, najvećim dijelom pristigla uz podršku Tempusa (ProSes-Fondacija fami, Ccnurca, projekt „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“):

 

 • Aspirator
 • Mjerač protoka zraka
 • Glukometar (aparat za mjerenje šećera)
 • Šprica za ispiranje uha
 • Tlakomjeri
 • Kreveti (5 kom)
 • Inkubator
 • Defbrilator set
 • Monitor za kontinuirani nadzor vitalnih parametara
 • Pulsni oximetar
 • Infuziona pumpa (kom 2)
 • Perfuzor
 • Stalak za infuziju (kom 2)
 • EKG Bio set (2 kom)
 • Boca s kisikom i manometro

 

LUTKE-FANTOMI

 

 • Lumbs & things- Simulator poroda
 • Model dojki za simulaciju istiskivanja mlijeka
 • Jastučić kože za inciziju i šivanje rodilje
 • Lutka za simulaciju poroda-obična
 • Intradermal injection- simulator za intradermalni pristup
 • Lutka za katetarizaciju sa dodatcima spolovila
 • Auscultation-trainer, treniranje auskultacije
 • Crash Kally-fantom za intervencije
 • Lutka za heimlichov zahvat
 • Model bronhija
 • De luxe difficult- trening postavljanje airway (dišni put)
 • Male Mult- ruka za intravenozni pristup (kom 3)
 • Life-form- Simulator za subkutani pristup
 • Ovratnik (odrasli i dječji)
 • Lutka s organima
 • Beba lutka (rezervni spolni organi)
 • Ruka za simulaciju mjerenja tlaka
 • Glava sa stranim tijelom
 • Ozljeda potkoljenice
 • Ozljeda abdomena
 • Ozljeda stopala
 • Ozljeda prsnog koša
 • Ozljeda ruke
 • Simulator spinalne punkcije
 • Laerdal trup za reanimaciju
 • litlle Anna- Lutka za defibrilaciju
 • Komplet za šivanje kože s koncem

Kabinet posjeduje pribor, sitni inventar i potrošni materijal koji je nužan za praktičnu vježbu, kako bi se u Kabinetu zadovoljili svi kriteriji intervencija koje naši studenti moraju zadovoljiti tijekom studiranja.