Odluke

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Odluke

PDF icon ODLUKA ZNV FZS O UKIDANJU PARCIJALNOG UPISA GODINE 8.11.2023..pdf
Odluka o ukidanju parcijalnog upisa godine od 8. studenog 2023.
PDF icon ODLUKA ZNV FZS O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU I POHVALJIVANJU STUDENATA 8.11.2023..pdf
ODLUKA ZNV FZS O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAGRAĐIVANJU I POHVALJIVANJU STUDENATA 8.11.2023.
PDF icon ODLUKA ZNV FZS O UKIDANJU PARCIJALNOG UPISA GODINE 8.11.2023..pdf
ODLUKA ZNV FZS O UKIDANJU PARCIJALNOG UPISA GODINE
PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 18.09.2023. (1).pdf
ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU RUJAN 2023.
PDF icon ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA PRAVILNIKA O STUDIRANJU 20.12.2022..pdf
Odluka o usvajanju izmjena Pravilnika o studiranju -12/2022
PDF icon ODLUKA O UKIDANJU PRACIJALOG UPISA GODINE ZA PONAVLJAČE 20.12.2022..pdf
Odluka o ukidanju parcijalnog upisa godine - ponavljači 2022-2023
PDF icon ODLUKA O DODJELI DEKANOVE NAGRADE 20.12.2022..pdf
Odluka o dodjeli dekanove nagrade 2021.-2022.
PDF icon Odluka o izmjena i dopunama Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima SUM.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima SUM-a
PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 15.09.2022..pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2021-2022
PDF icon ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA DIPLOMSKE RADOVE 17.05.2022..pdf
Odluka o imenovanju Odbora za diplomske radove
PDF icon ODLUKA O IMENOVANJU VODITELJA I VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA 17.05.2022..pdf
Odluka o imenovanju Voditelja i Vijeća doktorskog studija
Odluka o raspisivanju studentskih predstavnika 2021./2022..
PDF icon POHVALA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 04.12.2020..pdf
Odluka o dodjeli pohvale za izvannastavne aktivnosti 2019./2020.
PDF icon DEKANOVA NAGRADA 04.12.2020..pdf
Odluka o dodjeli dekanove nagrade za akademsku 2019./2020. godinu
PDF icon ODLUKA ZNV O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 2020.pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2020.
PDF icon Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru
PDF icon ODLUKA O RASPISIVANJU STUDENTSKIH IZBORA 2019.pdf
Odluka o raspisivanju studentskih izbora 2019.
PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 27.09.2019..pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2019.
PDF icon ODLUKA O DODJELI POHVALE ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 27.02.2019..pdf
Odluka o dodjeli pohvale za izvannastavne aktivnosti 2018/2019
PDF icon ODLUKA O DODJELI DEKANOVE NAGRADE 27.02.2019..pdf
Odluka o dodjeli dekanove nagrade za akademsku 2017./2018. godinu
PDF icon Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru
PDF icon Odluka o izmjeni odluke o dodjeli Rektorove nagrade.pdf
Odluka o izmjeni Odluke za pokretanje postupka dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju
PDF icon POHVALA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 2018.pdf
Odluka o dodjeli pohvale za izvannastavne aktivnosti 2017/2018
PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU.pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2017.
PDF icon Ukidanje naknade za dipl rad.pdf
Odluka o ukidanju naknade za diplomski studij
PDF icon ODLUKA O RAZREDBENOM POSTUPKU FZS.pdf
Odluka o razredbenom postupku
PDF icon ODLUKA O VISINI NAKNADE PRILIKOM UPISA OBNOVE GODINE.pdf
Odluka o visini naknade prilikom upisa obnove godine