Odluke

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology
  • radiology scans

Odluke

PDF icon Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru
PDF icon ODLUKA O RASPISIVANJU STUDENTSKIH IZBORA 2019.pdf
Odluka o raspisivanju studentskih izbora 2019.
PDF icon ODLUKA O IZVANREDNOM ISPITNOM ROKU 27.09.2019..pdf
Odluka o izvanrednom ispitnom roku 2019.
PDF icon Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru
PDF icon Odluka o izmjeni odluke o dodjeli Rektorove nagrade.pdf
Odluka o izmjeni Odluke za pokretanje postupka dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju
PDF icon Ukidanje naknade za dipl rad.pdf
Odluka o ukidanju naknade za diplomski studij
PDF icon ODLUKA O RAZREDBENOM POSTUPKU FZS.pdf
Odluka o razredbenom postupku
PDF icon ODLUKA O VISINI NAKNADE PRILIKOM UPISA OBNOVE GODINE.pdf
Odluka o visini naknade prilikom upisa obnove godine