Zdravstveni glasnik

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Poštovani čitatelji,

Časopis Zdravstveni glasnik nakladnika Fakulteta zdravstvenih studija nastao je kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija. Naši nastavnici i naši studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu i u našem časopisu. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke, ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje. 

Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Fakulteta zdravstvenih studija.

Nadam se da ćete čitanjem časopisa Zdravstveni glasnik dobiti nove korisne informacije, steći korisna znanja, a sve sugestije, primjedbe i komentare shvatit ćemo dobronamjerno i pokušati ih iskoristiti u stvaranju što kvalitetnijih narednih brojeva časopisa.

Recenziranje

Časopis Zdravstveni glasnik primjenjuje najviše standarde kriterija recenzije i etike objavljivanja i ima za cilj očuvanje integriteta objavljenog zapisa. Svi znanstveni članci podnose se jednostrukom slijepom recenziranju.

Raspored objavljivanja

Godišnje se planira objavljivanje dva broja, početkom lipnja i krajem prosinca. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Izjava o otvorenom pristupu i licenciranju

Zdravstveni glasnik, časopis Fakulteta zdravstvenih studija je časopis u otvorenom pristupu. Svim recenziranim radovima koji se objavljuju u našem časopisu može se besplatno pristupiti odmah nakon objavljivanja, bez ograničenja vezanih za prijavljivanje i/ili registraciju. Preuzimanje radova je u cijelosti besplatno. Korisnicima je dopušteno čitati, spremati, kopirati, distribuirati, ispisati, pretraživati ili stavljati poveznice na puni tekst članaka u ovom časopisu bez traženje dozvole izdavača ili autora, ali uz navođenje izvora sukladno Creative Commons (CC) licenci.

Svi prijevodi radova koji se odnose na prijevode radova za koje ranije utvrđen sporazum s uredništvom Zdravstvenog glasnika, obvezni su istaći sljedeću izjavu:

„Ovo je neslužbeni prijevod rada. Zdravstveni glasnik nije autor ovoga prijevoda“.

Radovi koji se objavljuju u ovome časopisu otvorenog pristupa su licencirani korištenjem Creative Commons License. Ako nije drugačije naznačeno, svi radovi u časopisu Zdravstvenog glasnika su licencirani CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 3.0 UNPORTED LICENSE (više detalja možete pronaći na: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Svi autori koji objavljuju radove u Zdravstvenom glasniku, prihvaćaju gore navedeno kao uvjete objavljivanja.

Časopisu se ne plaća bilo kakva naknada za dostavljanje rada, prijevod i objavljivanje rada u časopisu.

Znanstvena polja

Časopis Zdravstveni glasnik objavljuje članke iz svih znanstvenih područja i podpodručja, a članci uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: Integrativna bioetika ( prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Biomedicina i zdravstvo.

Kriteriji

Kriteriji po kojim će časopis uzimati radove za objavu su izvorni radovi koji imaju značaj i doprinos struci. Časopis ne uzima nikakvu naknadu od autora za objavljivanje radova.

Elektronička pohrana i čuvanje sadržaja časopisa

Sadržaj Zdravstvenog glasnika se učitvana na središnjji portal hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak, koji nudi pristup hrvatskim časopisima koji prate Open Access Initiative. Zdravstveni glasnik također koristi i bazu podataka SUMPAUK, na kojoj se pohranjuju časopisi sa svih fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ciljevi i opseg

Časopis Zdravstveni glasnik nakladnika Fakulteta zdravstvenih studija je nastao kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija.

Zdravstveni glasnik je vrsta časopisa koji ima za cilj promicanje interdisciplinarne suradnje između sveučilišnih škola i odjela. Naši nastavnici i studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu u našem časopisu. Zdravstveni glasnik ima za cilj aktivno podržati objavljivanje studentskih istraživanja. Iz toga razloga, Uredništvo pomaže u svim fazama i specifičnostima znanstvenog pisanja. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje. Posebno smo zainteresirani za radove objavljene u gradu Mostaru i aktivno smo u potrazi za obećavajućim istraživanjima, ali pozdravljamo članke iz drugih izvora.

Primarni cilj Zdravstvenog glasnika je osposobljavanje nastavnika i studenata za znanstveno publiciranje. To će pripremiti buduće istraživače za njihove istraživačke karijere, obučavajući ih u standardima i praksama znanstvenog objavljivanja. Drugi cilj je povećati znanstvenu produkciju i globalnu vidljivost znanstvenog istraživanja Sveučilišta u Mostaru.

Dokument: Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnosti

EDITORIAL TEAM

Nakladnik: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Za nakladnika: Prof. dr. sc. Vajdana Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Glavni urednik: Prof. dr. sc. Dragan Babić, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

Pomoćnici urednika:

Doc. dr. sc. Marko Martinac, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Doc. dr. sc. Josip Šimić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

V. as. dr. sc. Marko Pavlović, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Urednički odbor:

Prof. dr. sc. Vajdana Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Mladen Mimica, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Zdenko Ostojić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Aleksandar Racz, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska

Prof. dr. sc. Violeta Šoljić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Ivan Ćavar, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Miro Miljko, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Doc. dr. sc. Nada Prlić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

Doc. dr. sc. Vesna Miljanović Damjanović, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Doc. dr. sc. Ivona Ljevak, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

V. as. dr. sc. Romana Barbarić, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

As. mr. sc. Olivera Perić, dipl. med. sestra, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Darjan Franjić, mag. radiološke tehnologije, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Znanstveni/Savjetodavni odbor:

Prof. dr. sc. Zoran Tomić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Ivan Vasilj, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Josip Mašković, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Ante Kvesić, Sveučilišta klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Ivo Čolak, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Danijel Pravdić, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr.sc. Slobodan Mihaljević, Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska

Prof. dr. sc. Danica Železnik, Fakultet zdravstvenih i socijalnih znanosti Slovenj Gradec, Slovenija

Prof. dr. sc. Jürgen Deckert, Sveučilišna bolnica Würzburg, Njemačka

Prof. dr. sc. Marco Sarchiapone, Sveučilište u Moliseu, Italija

Prof. dr. sc. Miroslava Jašović Gašić, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Tehnički urednici:

Dario Papić, mag. inf.

Dragana Rašić, viši asistent

Lektura (Engleski jezik):

Doc. dr. sc. Kaja Mandić, prof.

Web Admin: Toni Perić

Kontakt:

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina Tel: +38736 337 063; +387 36 337

050; Fax: +387 36 337 051

E-mail: zdravstveni.glasnik@fzs.sum.ba

Časopis je vidljiv u Hrčak, EBSCO, Google znalac i Cobbis elektroničkim bazama podataka

ISSN 2303-8616

LICENCE:

All papers from Health Bulletin are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.