Zdravstveni glasnik

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Poštovani čitatelji, 

Časopis Zdravstveni glasnik nakladnika Fakulteta zdravstvenih studija nastao je kao potreba i želja za publiciranjem, a što je od iznimne važnosti i značaja za jačanje zdravstvene struke i podizanje razine znanja i znanosti na Fakultetu zdravstvenih studija. Naši nastavnici i naši studenti su i do sada pokazali da znaju istraživati i o tome pisati na znanstvenim temeljima, a ovo je prilika njima, a i drugima da pišu i u našem časopisu. Odlučili smo da časopis bude u elektroničkom obliku jer smo sigurni da će tada biti čitaniji i da će njegov domet biti puno dalji. Časopis je namijenjen članovima zdravstvene struke ali i za ostale srodne discipline s kojima se zdravstvena struka nadopunjuje i surađuje.  

Godišnje se planira objavljivanje dva broja. U časopisu se radovi mogu objavljivati na hrvatskom jeziku, uz dodatak sažetka na engleskom, ili na engleskom jeziku, uz dodatak sažetka na hrvatskom jeziku.

Svi prihvaćeni i objavljeni radovi biti će slobodno dostupni znanstvenoj, stručnoj i istraživačkoj zajednici u elektronskom obliku, na web stranicama Fakulteta zdravstvenih studija.

Nadam se da ćete čitanjem časopisa Zdravstveni glasnik dobiti nove korisne informacije, steći korisna znanja, a sve sugestije, primjedbe i komentare shvatit ćemo dobronamjerno i pokušati ih iskoristiti u stvaranju što kvalitetnijih narednih brojeva časopisa.

 

ISSN 2303-8616

Uredništvo

Nakladnik: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Za nakladnika: Prof. dr. sc. Ivan Vasilj, dekan

Urednik: Prof. dr. sc. Dragan Babić

Pomoćnici urednika: 

Doc. dr. sc. Marko Martinac, dr. med

Doc. dr. sc. Josip Šimić

V. as. dr. sc. Marko Pavlović, dr. med

 

Urednički odbor:

Prof. dr. sc. Ivan Vasilj

Prof. dr. sc. Mladen Mimica

Prof. dr. sc. Zdenko Ostojić

Prof. dr. sc. Aleksandar Ratz

Prof. dr. sc. Vajdana Tomić

Prof. dr. sc. Danica Železnik

Prof. dr. sc. Ivan Ćavar

Prof. dr. sc. Miro Miljko

Doc. dr. sc. Ivo Curić

Doc. dr. sc. Nada Prlić

Doc. dr. sc. Vesna Miljanović Damjanović

As. mr. sc. Olivera Perić, dipl.med.sestra

As. mr. sc. Ivona Ljevak, dipl.med.sestra

Darjan Franjić, mag. radiološke tehnologije

 

Lektura: 
doc. dr. sc. Kaja Mandić

Tehnički urednik: doc. dr. sc. Josip Šimić

Web Admin: Sanda Mandić, ing.

Kontakt: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Zrinskog Frankopana 34, 88000 – Mostar Bosna i Hercegovina
Tel:  +387 36 337 063;
        +387 36 337 050;
Fax: +387 36 337 051

E mail:  zdravstveni.glasnik@fzs.sum.ba    

Znanstveni/Savjetodavni odbor:

Prof. dr. sc. Zoran Tomić

Prof. dr. sc. Ljerka Ostojić

Prof. dr. sc. Josip Mašković

Prof. dr. sc. Ante Kvesić

Prof. dr. sc. Ivo Čolak

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda

Prof. dr. sc. Danijel Pravdić

Prof. dr. sc. Dalibor Karlović

Prof. dr.sc. Slobodan Mihaljević

Prof. dr. sc. Jürgen Deckert

Prof. dr. sc. Marco Sarchiapone

Prof. dr. sc. Darinka Šumanović Glamuzina

Prof. dr. sc. Miroslava Jašović Gašić