• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Po završetku studija studenti svoje mjesto nalaze u segmentima rada koje opisuju navedeni zakoni, a to su inspekcijske službe, rad u sastavu higijensko-epidemiološkog i mikrobiološkog tima, u laboratoriju za kemijsko i mikrobiološko ispitivanje namirnica i predmeta opće uporabe, u laboratorijima za kemijsko i mikrobiološko ispitivanje svih vrsta voda, u laboratorijima za ispitivanje otpada, tla, zraka i ekotoksikologiju koristeći visoko sofisticiranu opremu, te u jedinicama za sanitarnu tehniku, na DDD poslovima i sterilizacijskim jedinicama.
S obzirom na osposobljenost, svoje radno mjesto nalazi u: državnoj upravi - inspekcijske službe, javnozdravstvenom sektoru - Zavodi za javno zdravstvo, bolnice, turizam, privatni sektor - privatna DDD poduzeća.

Takvi bi stručnjaci bili osposobljeni samostalno ili timski pripremati i predlagati programe i projekte kojima bi se kontrolirali čimbenici iz okoliša štetni za ljudsko zdravlje te obavljati nadzor i procjenu učinkovitosti provedenih mjera.
Takav bi stručnjak bio osposobljen za rad unutar sustava zdravstvene zaštite, s posebnim težištem na zaštiti stanovništva od negativnih utjecaja okoline, zaštiti okoline od potencijalno negativnih učinaka djelatnosti čovjeka i na poboljšanju kvalitete životne okoline.

 

Kompetencije

 

-         Razviti znanje studenta u oblasti okoliša i zdravlja;

-         Biti će sposobni prepoznati i opisati načine ekspozicije ljudi noksama iz okoliša;

-         Identificirati zdravstvene hazarde;Definirati održivi razvoj u smislu okolišnog i profesionalnog zdravlja;

-         Razumjeti etičke i zakonske principe koji se primjenjuju na okolišno i profesionalno zdravlje;

-         Objasniti nove trendove u zakonodavstvu;

-         Razumjeti osnovne koncepte okolišnog i profesionalnog zdravlja zasnovanog na dokazima;

-         Procijeniti zdravstvene i sigurnosne rizike, te uvoditi preventivne mjere;

-         Razmatrati načine za razvoj strategija prevencije za ciljne grupe na osnovu specifičnih rizika;

-         Biti sposobni pisati stručna izviješća o problematici okoliša i zdravlja; kao relevantne planove i programe mjere zdravstvene zaštite

-         Biti sposobni sudjelovati u javnim debatama;

-         Biti sposobni informirati javnost o konceptima rizika;

-         Biti sposobni sudjelovati u aktivnostima promocije zdravlja i prevencije bolesti;

-         Uzimati uzorke za laboratorijske analize;

-         Razumjeti metode laboratorijskih mjerenja;

-         Prepoznati koje laboratorijske metode su primjerene za identificiranje zdravstvenih rizika;

-         Obavljati sanitarne inspekcijske poslove.

-         Biti sposoban izvršiti procjenu zdravstvenih rizka sukladno suvremenim metodama zdravstveno ekološkog istraživanja

-         Biti sposoban organizirati mjere zaštite na radu

-         razviti didaktičke i komunikacijske vještine