• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Prijave za razredbeni postupak za I. (srpanjski) razredbeni rok primaju se od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. od 9,00 do 12,00 sati.

Prijave za razredbeni postupak primaju se osobno u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija.

Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih (ne može biti stariji od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe o završnom ispitu (maturi)
 • Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju
 • Potvrdu / rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu)
 • Potvrdu o prebivalištu (ne može biti starija od 6 mjeseci)
 • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij Fakulteta zdravstvenih studija-original
 • Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljuje, na žiro račun broj: 3381302271325623, Unicredit Bank d.d. Mostar
 • Podaci za uplate iz inozemstva:
  Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Fakultet zdravstvenih studija
  IBAN: BA39 3389 1048 3638 7510
  SWIFT:  UNCRBA 22
  UniCredit Bank d. d Mostar

 

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.