• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Ovdje možete preuzeti raspored studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz kolegija Specijalne kineziološke tehnike. Studenti koji su praktični dio ispita iz navedenih kolegija položili u prošloj akademskoj godini, dužni su ponovno polagati praktični dio ispita!