• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

U petak, 22. ožujka 2024. godine je u novom amfiteatru Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru održana promocija sveučilišnog udžbenika "Osnove zdravstvene njege", autorice doc. dr. sc. Ivone Ljevak i suradnika. Na promociji su sudjelovali istaknuti predstavnici zdravstvenih i obrazovnih institucija te ministarstava. Promotori knjige, prof. dr. sc. Vajdana Tomić, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija i prof. dr. sc. Amer Ovčina, recenzent udžbenika, naglasili su važnost ovog udžbenika u obrazovanju studenata sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije i primaljstva. Poseban fokus stavljen je na povijesni pregled sestrinske profesije kao i na suvremene pristupe u procesu standardizirane zdravstvene njege u kliničkoj praksi te važnost kontinuiranog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara.

Nakon promocije knjige uslijedila je panel diskusija na temu "Specijalističko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara kao važan čimbenik razvoja sestrinske profesije", u kojoj su sudjelovali eminentni stručnjaci iz područja zdravstvene njege i obrazovanja. Raspravljalo se o prednostima, izazovima te zainteresiranosti ustanova za pokretanje specijalizacija u Bosni i Hercegovini, ističući ključnu ulogu medicinskih sestara specijalista u pružanju visokosofisticirane zdravstvene skrbi.