[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
31. svibnja 2024.
DVADESETA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA - 1.6.2024

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Sveučilište u Mostaru u suradnji s Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije
Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini i Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini

ORGANIZIRA MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

pod patronažom Europske psihijatrijske asocijacije

DVADESETA MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

TEMA: REZILIJENCIJA
U ZDRAVLJU I BOLESTI

Simpozij će se održati 1.6.2024. godine u Mostaru

Predsjednici Organizacijskog odbora:
Akademik prof. dr. sc. Dragan Babić
V. as. dr. sc. Romana Barbarić

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO