• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2022./2023. godine vršiti će se u periodu od 30. siječnja do 10. veljače 2023. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati. 

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  • upisni list sa upisanim predmetima zimskog i ljetnog semestra
  • dokaz o uplati:

- studenti koji studiraju  uz potporu Ministarstva trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 200,00 KM.

- redoviti studenti koji sami participiraju studij i izvanredni studenti trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od  900,00  KM.

- studenti diplomskih studija trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 1600,00 KM.

 

Upisni list studenti mogu preuzeti u Knjižnici Fakulteta.

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381302271325623, UniCredit Bank d. d. Mostar

Studenti koji se ne upišu u gore naznačenom roku neće biti u ISS sustavu.