• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke i dodjela diploma Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru planirana je za petak, 31. ožujka 2023. godine.

U promociju će biti uključeni svi studenti koji ispune svoje obveze i  predaju završni ili diplomski rad u Studentsku službu najkasnije do 17. veljače 2023. godine, te obrane rad najkasnije do 03. ožujka 2023. godine, kako bi se istima mogla uredno izdati diploma i dodatak diplomi.

Molimo studente završnih godina studija da na vrijeme izvrše svoje studentske obveze kako bi mogli sudjelovati na promociji diplomanata i dodjeli diploma.