• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Budući da je Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio Pravilnik o priznavanju neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, Fakultet zdravstvenih studija zajedno sa sveučilišnim Uredom za osiguranje i unapređenje kvalitete organizira radionicu za studente na temu priznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, koja će se održati  u srijedu, 15. 3. 2023. god. u 9,00 h u učionici D3.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da sudjeluju na radionici.