• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke i dodjela diploma Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru planirana je za petak, 31. ožujka 2023. godine.

Svi diplomanti obvezni su izvršiti uplatu naknade za tiskanje diplome u iznosu od 70,00 KM na broj žiro računa 3381302271325623, i uplatnice dostaviti osobno u studentsku referadu od 20. ožujka 2023. godine do 24. ožujka 2023. godine u vremenu od 09.30 do 12.30 sati, zbog upisa diplomanata u matičnu knjigu diplomiranih studenata.