• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Ovdje možete preuzeti termine održavanja ljetne prakse u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

1. Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu,
2. Klinika za neurologiju,
3. Klinika za psihijatriju,
4. Klinika za ginekologiju i porodništvo,
5. Klinika za kožne i spolne bolesti,
6. Klinika za infektologiju,
7. Klinika za radioterapiju i onkologiju,
8. Klinika za kirurgiju,
9. Klinika za dječje bolesti,
10. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, 
12. Zavod za nuklearnu medicinu,
13. Klinički zavodu za radiologiju,
14. Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje

Studenti su se dužni javiti glavnim sestrama/tehničarima gore navedenih klinika, odjela i zavoda.