• raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Svake godine 8. rujna, diljem svijeta se obilježava Međunarodni dan fizioterapeuta i fizikalne terapije s ciljem skretanja pozornosti javnosti na iznimni značaj i doprinos fizioterapeuta u promociji i očuvanju zdravlja populacije.

Svim nastavnicima, mentorima, suradnicima, kolegicama i kolegama fizioterapeutima, kao i sadašnjim te budućim studentima fizioterapije
čestitamo Međunarodni dan fizioterapije!

Vaš Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru