• raindrop-earth
 • stethoscope-heart
 • nurse-heart
 • radiology

Ovjera ljetnog semestra akademske 2022./2023. godine i upis u viši semestar/godinu studija vršiti će se od 18. rujna do 26. rujna 2023. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

 Uvjet za upis u višu godinu studija za PREDDIPLOMSKE studije su:

 • položeni svi ispiti i upisane sve ocjene iz prethodne godine studija te potpisana knjižica stručne prakse i katalog vještina.
 • studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akademske 2023./2024. godine u iznosu od 200,00 KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija.
 • redoviti studenti koji plaćaju studij i izvanredni studenti trebaju priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akademske 2023./2024. godine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija.
 • svi studenti trebaju priložiti dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM s naznakom „Za Studentski zbor“, na br. računa: 3381302231566875
 • formulare za upis studenti mogu preuzeti u knjižnici Fakulteta u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

 Uvjet za upis u višu godinu studija za DIPLOMSKE studije su:

 • položeni svi ispiti i upisane sve ocjene iz prethodne godine studija
 • dokaz o uplati zimskog semestra u iznosu od 1600 KM na broj žiro računa Fakulteta zdravstvenih studija 3381302271325623
 • svi studenti trebaju priložiti dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM s naznakom „Za Studentski zbor“, na br. računa: 3381302231566875
 • formulare za upis studenti mogu preuzeti u knjižnici Fakulteta u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381302271325623

Studenti koji se ne upišu u gore naznačenom roku neće biti u ISS-sustavu.