[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
O nama
 • povijest fakulteta
 • Fakultet zdravstvenih studija u Mostaru osnovan je u svibnju, a počeo s radom 2. listopada 2000. Uz ranije osnovanu Srednju medicinsku školu (1949 god.) i Medicinski fakultet (1997 god.) omogućeno je školovanje svih profila zdravstvenih radnika u Mostaru. U svibnju 2008. godine Visoka zdravstvena škola mijenja naziv u Fakultet zdravstvenih studija.

  Fakultet zdravstvenih studija je visoko obrazovna ustanova u sastavu Sveučilišta u Mostaru, koja ustrojava i izvodi sveučilišne dodiplomske i diplomske studije, obavlja stručni i znanstveni rad u znanstvenom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva, te ustrojava i provodi izdavačku, bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave znanstvenog i stručnog rada.Fakultetsko vijeće Fakulteta zdravstvenih studija i Senat Sveučilišta odobrio je pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva i specijalistički diplomski studij primaljstva u akademskoj 2011./2012. godini, te preddiplomskog sveučilišnog studija primaljstva, diplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva i poslijediplomskog doktorskog studija Zdravstvene znanosti u akademskoj 2014./2015. godini.
 • misija fakulteta
 • Temeljni razlog postojanja Fakulteta je iskazan u ovim dokumentima, koji su usmjereni na osiguranje visokog standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja u sestrinstvu, istraživanja u oblasti biomedicinskih znanosti i ostvarenju prvorazrednih standarda u liječenju i zdravstvenoj skrbi. Misija Fakulteta zdravstvenih studija je poticanje razvoja, širenja i korištenja znanja s područja zdravstva na lokalnoj i regionalnoj razini, uz prepoznatljivost koja će biti atraktivna za domaće i strane studente, kao i najviše edukacijske standarde koji će osposobiti studente za rad u međunarodnom okruženju.
 • vizija fakulteta
 • Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je postati vodeća institucija u regiji, koja je uključena u europski prostor visokog obrazovanja. U narednih pet godina Fakultet želi ostvariti: promociju principa izvrsnosti u zdravstenoj i sestrinskoj edukaciji, istraživanju i zdravstvenoj njezi, edukaciju koja je temeljena na znanstvenim, etičkim i humanističkim principima, poboljšanju sposobnosti za prakticiranje zdravstvene njege, prevenciju bolesti i provođenju intervencija, edukaciju temeljenu na tri bolonjska ciklusa, razumijevanju i primjeni znanstvenih metoda, uz mogućnost znanstvenog istraživanja, uvođenje doživotnog učenja i učenja na daljinu, subspecijalističku edukaciju u skladu s potrebama regije, uz konzultaciju s ministarstvima obrazovanja.
 • strateški ciljevi
 • - Kontinuirano harmoniziranje nastavnog plana i programa u odnosu na nastavne planove i programe europskih sveučilišta.
  - Primjena podučavanja prilagođenog studentima, kao i smještanje studenata u središte nastavnog procesa, uključujući cijelo životno učenje, korištenje suvremenih nastavnih metoda i mentorskog rada sa studentima.
  - Doseg najviših obrazovnih standarda koji će osposobiti diplomante za rad u međunarodnim okvirima.
  - Promoviranje studentske kreativnosti kombiniranjem različitih metoda učenja.
  - Promoviranje znanosti temeljene na dokazima.
  - Razvijanje temeljnih kompetencija u svim disciplinama.
  - Utvrđivanje akademskih standarda temeljenih na mehanizmima osiguranja kvalitete.
  - Stvaranje mreže partnerskih institucija kroz regionalnu i europsku sveučilišnu znanstvenu suradnju, kao i članstvo u europskim i svjetskim sveučilišnim udruženjima.
  - Stvaranje i uključivanje generacije mlađih nastavnika u edukacijskom proces.
  - Sudjelovanje u europskim projektima kojima je moguće financirati postdiplomske studije.
  KONTAKT
  Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
  Fax: +387 36337051
  TRANSAKCIJSKI RAČUN
  UniCredit bank d.d. Mostar
  3381302271325623
  Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
  Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO