[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
16. lipnja 2023.
Obavijest o obrani teme doktorskog rada - Valentina Novak

 

O B A V I J E S T

Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Mostaru, Ur. broj: 01-2669/23 od 11. svibnja 2023. godine, pristupnica Valentina Novak braniti će temu doktorskog rada pod naslovom: „Povezanost percepcije obiteljskog života i problematičnog igranja videoigara među maturantima u Republici Hrvatskoj“.

Javna obrana teme doktorskog rada održati će se u petak, 30. lipnja 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u Vijećnici Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Zrinskog Frankopana 34, Mostar, pred povjerenstvom u sastavu:

  1. dr. sc. Trpimir Glavina, izv. prof., Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, predsjednik,
  2. dr. sc. Zoran Zoričić, red. prof., Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, mentor i član,
  3. dr. sc. Dragan Babić, red. prof., Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet, član.

Pristup obrani teme doktorskog rada je slobodan.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO