[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
14. ožujka 2023.
OBAVIJEST O PROMOCIJI DIPLOMANATA I DODJELI DIPLOMA

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke i dodjela diploma Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru planirana je za petak, 31. ožujka 2023. godine.

Svi diplomanti obvezni su izvršiti uplatu naknade za tiskanje diplome u iznosu od 70,00 KM na broj žiro računa 3381302271325623, i uplatnice dostaviti osobno u studentsku referadu od 20. ožujka 2023. godine do 24. ožujka 2023. godine u vremenu od 09.30 do 12.30 sati, zbog upisa diplomanata u matičnu knjigu diplomiranih studenata.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO