[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
7. rujna 2023.
Obavijest o upisima na diplomski studij u akademskoj 2023/2024 godini.

Diplomski sveučilišni studij /Prijave na diplomski sveučilišni studij

 • Prijave za  upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano  do 30. rujna 2023. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u vremenu od 9:30 -12:30
 • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce).
 • U prvu godinu prima se:

Upisne kvote za ak. 2023/24. god.

Ustrojbena jedinica

Ciklus

Studijski program

Redoviti studenti uz potporu ministarstva

Redoviti strani studenti uz potporu ministarstva

Redoviti studenti uz plaćanje

Redoviti strani studenti uz plaćanje

Izvanredni  studenti

Izvanredni strani studenti

Ukupno strani studenti

Ukupno svi studenti

FZS

II

Klinička fizioterapija

0

0

20

5

5

5

10

35

FZS

II

Klinička zdravstvena njega

0

0

20

5

5

5

10

35

FZS

II

Primaljstvo

0

0

5

5

5

5

10

20

FZS

II

Radiološka tehnologija

0

0

20

5

5

5

10

35

FZS

II

Sanitarno inženjerstvo

0

0

5

5

5

0

5

15

1. Uz prijavu  potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava/formular  
 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju (potrebno je izvršiti nostrifikaciju diplome ukoliko je ista stečena u inozemstvu),
 • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima
 • životopis
 • kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju trebaju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.
 • dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljujete na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija 3381302271325623 kod UniCredit Bank dd Mostar
 • Svi pristupnici koji se prijave na natječaj podliježu razredbenom postupku kojim se obavlja izbor pristupnika. Posebnosti razredbenog postupka definirat će ustrojbene jedinice Sveučilišta.
 • Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 2. do 20. listopada 2023. godine

 

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO