[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
9. siječnja 2024.
OBAVIJEST ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA-ovjera semestra

PREDDIPLOMSKI  STUDIJ

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2023./2024. godine vršit će se u periodu od 29. siječnja do 09. veljače 2024. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

DIPLOMSKI  STUDIJ

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2023./2024. godine vršit će se u periodu od  19. veljače do 22. veljače 2024. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  • upisni list sa upisanim predmetima zimskog i ljetnog semestra
  • dokaz o uplati:

- studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 200,00 KM.

- redoviti studenti koji sami participiraju studij i izvanredni studenti trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od  900,00  KM.

- studenti diplomskih studija trebaju priložiti dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 1600,00 KM.

Upisni list studenti mogu preuzeti u Knjižnici Fakulteta.

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381302271325623, UniCredit Bank d. d.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO