[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
31. svibnja 2024.
Održan Dan doktorata - FZS
U amfiteatru Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru danas je, po peti put, održan "Dan doktorata". Doktorandi ovog fakulteta, njih dvadeset iz četiri države, predstavilo je rezultate svojih znanstvenih istraživanja koja su sastavni dio njihovog poslijediplomskog doktorskog studija "Zdravstvene znanosti". Izuzev toga, doktorandi su imali prigodu nazočiti i predavanjima profesora sa Sveučilišta u Splitu - prof. dr. sc. Damira Sekulića i doc. dr. sc. Ivana Buljana,
koji su istaknuli važnost znanstveno-istraživačke čestitosti te prikazali tehnike uspješnog objavljivanja znanstvenih radova u kvalitetnim međunarodnim časopisima, imajući u vidu "naše" uvjete rada i položaj znanstvene periferije.
Ovogodišnji "Dan doktorata" otvorila je dekanica Fakulteta zdravstvenih studija, prof. dr. sc. Vajdana Tomić, a uvodnim govorom im se također obratio i voditelj poslijediplomskog doktorskog studija, prof. dr. sc. Ivan Vasilj.
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO